Avveeljuuvâ Kuldal, láigukámppá

Láigukámppá (suomâkielân), 8 olmožid / 26 m2. Tuuveest láá ävđintupe- já láigukámppápeeli.

Väärridmeh

Väärridmeh Urho Kekkonen aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlmist, e-mail: ukpuisto@metsa.fi.
Väridemiävtuh Avveeljuuvâ Kuldal láigukáámpán (suomâkielân). Keejâ čovdui viežžâmsoojijd.

Ive 1996 rahtum tupe čuážžu korguus saajeest Avveeljuuvâ taavaa riddoost šiljopirrâsist, mast lii meid historjálâš 1860-lovo loopâst rahtum Kuldal Kruunu Stationi sehe algâalgâliih äitti já riddosävni. Šiljopirrâsist kávnoo meid algâalgâlij sárgusij mield rahtum stuorrâ liäibumviste sehe Kuldal viehâtupe, mon pyehtih laiguuttiđ irâttâsah já ovtâstusah. Šiljopiirâs lii museokuávlu já suápá pyereest tooid, kiäh láá moovtâ kollehistorjást. Rakânâs ohtâvuođâst meid 8 ulmuu ävđintupe.

Sajadâh

Tave-Lappi, Aanaar, Pänituoddâr meccikuávlu

Tuve koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 30.3635' lon: 26° 40.9352'  ETRS-TM35FIN: N: 7599320 E: 487007

Retkikartta.fi (suomâkielân)

Tupe lii Avveeljuuvâ taveriddoost suullân 7 km Čuđejuvmjäälmist viestârân, Kuldal Kruunun Station museotáálust suullân 100 m vuálus.

Hadde

60 € / ijjâ (sis 10% álv), ijjâ lii 14:00–12:00.

Čovduuh

Čovduid puáhtá viežžâđ čuávuváin soojijn
Avveel palvâlemčuággá kulen
Suáluičielgi viežžâmloovás
Kiilopää viežžâmloovást
Taksi Vuotso/JJR Pehkonen Oy:st puh. 044 2432449, 044 2422967 (Suáđigil, suáiti muuneeld).

Čovdui viežžâmsaje kulen finnee čovduu mäksimkuuitâ já reekkig/väridemtupenanodem vuástá.

Täärhist ovdil máátkán vyelgim, et kuás čovduu viežžâmsaje lii áávus. Áávusorroomaaigij ulguubeln čovduu puáhtá viežžâđ soppum mield meid čoovdâloovást puoh čovdui viežžâmsoojijn. Jis tuu aaigân lii viežžâđ čovduu áávusorroomaaigij maŋa, vääldi ohtâvuođâ čovduu viežžâmsajan 3-5 argâpeeivi ovdil čovduu viežžâmpeeivi.

Suáluičielgist tâi Kiilopääst viežâdijn čovduu viežžâmravvuid finnee Urho Kekkos aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlusâst. Vääldi ohtâvuođâ äššigâspalvâlusân 3-5 argâpeeivi ovdil čovduu viežžâm (ukpuisto@metsa.fi, 020 6397200).

Čovduu puáhtá macâttiđ čovdui mon peri viežžâmsajan.

Reiskääpih

Kamina já täkkilieggim, kaasuhellá, čuovviittâssân kinttâl, kerdiseeŋgâin madreseh, kuádáh já lovduuh, olgohiivsig, ij sävni. Čääsi finnee aldaa aijust suullân 30 m keččin tuuveest. Huámmáš, et tuve lieggânem váldá ääigi. Šiljopirrâsist liider-olgohiivsig já tulâstâllâmsaje.

Láigukámppá reiskääpih (pdf, 116 kt)

Vyeijimraavâ

Suáluičielgist kalga vyeijiđ maađij E-75 mield suullân 10 km máádás tâi Kakslauttasiist suullân 2 km tavas, kogo kalga jorgettiđ Kuttoormaađij oolâ. Kuttoormaađij mield kalga vyeijiđ 17 km já jorgettiđ Pahaojamaađijân, kost kalga vyeijiđ 10 km Pahaoja parkkisaje räi. Tälviv Pahaojamaađij ij avrajuu. Pahaoja parkkisaajeest mätki juátkoo vala suullân 12 km määđhi.

Huámášutmeh

Elleeh láá tiervápuáttim tupán. Tuuveest lii meiddei ävđintupepeeli.

Museokuávlust uážžu meid cegâttiđ telta. Kuldalân jotá Pahaojast 12 km merkkejum kesikiäinu. Avveeljuuvâ já Suátijuuvâ paijeel láá hiäŋgušaldeh. Tuve kuuvl piäsá meid miälun

Pasâttâshuolâttâs

Tuuveest láá pasâttâsliteh, mut vandârdeijeeh avžuuttuvvojeh pyehtiđ ruskijdis meddâl meeccist. Luuvâ lase ruskâttis vaandârdmist.

Huolâttâsâst västideijee

Meccihaldâttâs, Luándupalvâlusah.
Lasetiäđuh Urho Kekkonen aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlmist, puh. 0206 39 7200, Avveel palvâlemčyegis, puh. 0206 39 7701, já Paje-Laapi luándukuávdáš Siida, puh. 0206 39 7740.