Urho Kekkos aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlem

Urho Kekkos aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlem

Urho Kekkos aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlmist tun finniih äššitobdein ravvuid vandârdem várás.

Äššigâspalvâlem áávusorroomääigih 2024

Mij palvâlep šleđgâpostáin já puhelin peht vuo-vás tijme 9-16.
Äššigâspalvâlem ij lah áávus argâpoosij ääigi.

Mij anneep vuoigâdvuođâ áávusorroomaaigij nubástussáid.

Ohtâvuođâtiäđuh

Puhelinnummeer: +358 206 39 7200
Šleđgâpostâ: ukpuisto@metsa.fi

Saje: Urho Kekkos aalmuglâšmecci, Suáđigil, Suovâkuoškâ, Aanaar, Tave-Säämi.

Palvâlusah: Vandârdemravvim, tiätu aalmuglâšmeecist já kiäinuin. Urho Kekkos aalmuglâšmeeci já Pänituoddâr meccikuávlu tupeväärridmeh.
Čovduuh tuuvijd: Kiilopää já Suáluičielgi vyelgimpoortâ kulen čovdui luovâttem- já macâttemloováh.

Äššigâspalvâlmist puáhtá tiiláđ “Puásuialmaa paalgâst, vandârdeijee paradiis – Urho Kekkos aalmuglâšmecci”. Uáppá jođettem koveoovdânpyehtim ana sistees tuotâaašijd já mainâsijd mii eennâm nubben tavemus já nubben stuárráámus aalmuglâšmeecist. Pišto 45 min. Hadde 150 €. Tiiláámeh Urho Kekkos aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlmist majemustáá oovdeb peeivi. Stuárráámus juávkkustuárudâh 60 olmožid. Luándueehid olášuttoo Aurora-tuuveest. Tiilájeijee kulen olášuttum tilálâšvuođâ haadan kalga lasettiđ kilomeettersajanmáávsu Kiilopääst.

Äššigâspalvâlem tooimâst västid Meccihaldâttâs.

Taan siijđo čujottâs lii aanaar.lundui.fi/urhokekkonenassigaspalvalmist