Äššigâspalvâlus já uápistem

Tárbulijd káártáid já luuvijd finnee täin soojijn.

Oovtâstpargopeelij faallâm palvâlusah Njellim vuojâttemrääni čácádâhkiäinu alda

Juuhâmčääci

  • Jävričääci lii nuuvt putes, et tom puáhtá kevttiđ nuhtán, sehe juuhâmčääccin já määlistmist. Čääsi tääsi ij kuittâg merikoskâsij tutkâmušâiguin čuovvuu.

Pasâttâshuolâttâs

  • Vuojâttemrääni kulen lii siähálâs pasâttâsâi nuurrâmlitte. Avžuuttâs kuittâg lii, et vandârdeijeeh pyehtih pasâttâsâidis fárustis ko puátih maasâd jäävri kulen. Puáldimnáál pasâttâsâid puáhtá puáldiđ tuulâst. Biopasâttâsâid puáhtá kyeđđiđ mieskâđ hiivsigáid. Luuvâ lase lyenettes vaandârdmist.

Tulâstâllâmsajeh

  • Vuojâttemrääni kulen lii peliláávu já tulâstâllâmsaje.  
  • Tulâstâllâđ kalga vuosâsaajeest ovdeláá mainâšum vuoiŋâstemsaajeest. 
  • Jis tullâ cokkiittuvvoo eres sajan, kalga valjiđ taggaar saje, kogo tuulâ levânem vaarâ lii ucce. Tuulâ cokkitmân uážžu kevttiđ oovsijd já riisijd. 
  • Priivaatenâmijn ij uážu cokkiittiđ ávustuulâ.

Puáldimmuorâhuolâttâs já koškehiivsigeh

  • Vuojâttemrääni kulen lii muorâliider já ákšu muorâi luáddum várás. Ele puáldi muorâid tušij tiet.
  • Vuojâttemrääni já ton parkkisaje kulen láá koškehiivsigeh.

Aaitârdmist västideijeeh

Ijjâdem

Teltastâllâm já láávuh

  • Koskâpuddâsâš teltastâllâm meecist lii máhđulâš já loválâš, kohân ij hettii iärásijd kiäh joteh ton kuávlust.

Ävđintuveh

  • Kiäinu aldasijn iä lah ävđintuveh. ”Vuojâttemvaavtâ tupe” lii uáinámuš.

Raavâdviäsuh, kähvivisteh, kioskih já evvisij haahâm

Ep tulâstâl

Täärhist váruttâsâid

Vyevdi- já kulopuáluváruttâs ääigi tulâstâllâm lii loválâš tuše pocceiguin, loovdum tulâstâllâmsoojijn sehe ävđintuuvij já kámpái tullâsoojijn eromâš várugâšvuođâin. Tuulâ cokkiittijjee västid ain tulâstâllâm torvolâšvuođâst. Vääldi vuotân, et tulâstâllâm  puáhtá kieldiđ sierâ jieš kote-uv saajeest.

Täärhist vyeimist leijee váruttâsâid (ilmatieteenlaitos.fi, suomâkielân)