Lemmee kiäinučielgiittâsah

Vandârdem vyelgimsajeh

 

Avžuuttum kiäinuh

Lemmee luándupäälgis, 4,5 km, rieggeekiäinu

Sudes eennâm ääigi, jotteemäigi 2 h. Heivee peivimokkečuosâttâhhân. 

Lemmee luándupäälgis jotá Lemmeevyeme ämmirij mield puáris pecivyevdist. Uási määđhi kiäinust muhâttâl juhâpiällást já koskâttuvâi kuárŋu tijpâlii puolžâ oolâ. Maccâmmääđhi päälgis jotá kukkeláá juuvâst.    

Vyelgimsaje
Lemmee luándupäälgis vuálgá Meccihaldâttâs parkkisaajeest, suullân 1,5 km Njurgoiluovtâ siijdâ kuávdáást. 

Koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN P: 7626869m I: 468453m 

Vandârdemráhtuseh
Tulâstâllâmsaje Muurahaislampi-láádust sehe luándupälgistaavluh kiäinu piällást. 

Uáinámušah
Enâduvah Muurahaislampi kuávlust já Lemmee piällást. Kiäinu piällást kodderogeh já geologisiih hámášumeh.

Kiäinučielgiittâs: ruánáá maalâmerkkâ muorâin
Avžuuttum jotteemsunde: vyestipiäiván
Lemmee luándupäälgis čuávu Lemmee luákkáás enâduvâst puáris pecivyevdist. Vááijuv kilomeetter keččin vyelgimsaajeest lii Muurahaislampi teltastâllâm- já tulâstâllâmsaje. Muurahaislampi-láádust muádi čyeđe meetter ovdâskulij itá uáinus Lemmee nubebele riddoost orroo Kaabi Joovnâ kiädán, mii lii kulttuurhistorjálávt tivrâs sämitáálu šiljo. Ton maŋa päälgis jotá pajaskulij juhâpiällást čuávuváá puolžâ oolâ já jotá suullân kilomeetter puolžâ mield koskâttuvâi pajaskulij já vuáluskulij. Suullân 2,5 km vyelgimsaajeest päälgis jorgeet nuortâs já muhâttâl luákkáás pecivyevdist maasâd vyelgimsajan. 

Lemmee Kollekiäinu, 25 km, rieggeekiäinu  

Sudes eennâm ääigi, jotteemäigi 2-3 pirrâmpeeivi.   

Lemmee Kollekiäinu lii mulsâšuvvee enâduv vandârdemkiäinu, mii jotá huámášittee kollekuávlui čoođâ. Kiäinu piällást orroo uápistemtaavluh muštâleh kole historjást, geologiast já kollekuáivum vuovijn. Kiäinu álgá Lemmeevyemeest Hengenahdistuksen mäki -noomáin kočodum suullân 6 kilomeetter kukkosii vuástáluvváin. Ovdil vandârdem älgim kalga jotteeđ kärbissáttoin 22 kilomeetterid Kollehamânân Lemmee mield.

Kyehti riŋkkasiälgág vandârdeijee tutkâv piäiváás meeccist uápistemtaavlu, mon paaldâst vandârdemkolbâ Kollekiäinu já Kole vuossâmuš kavnâmsaje.

Vyelgimsaje
Kollehaammân tâi muulsâiävtulávt Njurgoiluohtâ, kuás vistig kalga väzziđ juhâpiällá mield Kollehamânân. 
Kollehaammân koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 39.1794' lon: 25° 51.9327' ETRS-TM35FIN  P: 7616094m  I: 453916m

Meccihaldâttâs parkkisaje Njurgoiluovtâst koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN P: 7626869m I: 468453m

Vandârdemráhtuseh
Tulâstâllâm- já leirâdâttâmsaje Kollehamânist, Kapsuojast já Rovâdâsnjaargâst.
Mattit Rovâdâs peivitupe. Morgamaijuu Kuldal ävđin- já väridemtuveh, Rovâdâsjäävri ävđintupe sehe Laapi Kollekuáivoi Litto rs ävđintupe Kollehamânist. Kollekiäinu uápistemtaavluh.

Uáinámušah
Kollekiäinu uápistum čuosâttuvah: Lemmeevyemi kárbást, kole vuossâmuš kavnâmsaje, Morgamaijuu viemârdmeh, Morgamaijuu Kuldal, Pihlajamäki, Karhu-Korhos kirjerááju, Korhos maašinkuáivuttâhrekonstruktio Jäviläävžist, Isola (merkkejum kiäinu ulguubeln).

Kiäinučielgiittâs
Kiäinumerkkim: meccikuávlust ooraans maalâmerkkâ muorâin já ooraans muorâstuálppu tuoddârist.
Kiäinu álgá Kollehamânist já jotá ciäggusávt pajaskulij Hengenahdistuksen mäki- kočodum vielti. Päälgis jorgeet 800 meetter keččin taveviestârân. Čuávuvááh 800 meetterid päälgis jotá vielti miäldásávt Lemmee kole vuossâmuu kavnâmsajan Morgamaijuu piällás. Täst kiäinu juátkoo tavas já oppeet vuástálâhân. Suullân 700 meetter keččin päälgis puátá Kapsuoja tulâstâllâm- já teltastâllâmsajan, kost tot jorgeet viestârân já juátkoo vuástálâhân. Pajeláhháá kuulmâ kilomeetter määđhi Morgamaijuu Kuldalân kiäinu lii njuáidusub já koskâttuvâi jotá vuáluskulij tuodâraijui piällás. Morgamaijuu Kuldal maŋa lii oppeet suullân kilomeetter verd ciäggusub vuástálâh ovdil ko laajišvyevi muttoo ávustuoddârin Ävžikešuáivist. 

Ävžikešuáivist ovdâskulij kiäinu jotá 8 kilomeetterid viehâ älkkees ávustuoddârist Pihlajamäki kuávlun já tast Jäviluáiván Karhu-Korhos kirjeráájun já Jäviläävži kulij. Jäviláávžán lii kilomeetter kukkosâš ciägu miätálâh laajišvyevdist Karhu-Korhos puáris pálgá mield. Jäviläävži ponneest lii ciägu vuástálâh Koskâuáivi viältán, kuus ij lah vala šoddâm päälgis. Miätálâh já vuástálâh Jäviláávžán láá ciägguseh já kiäinu alne sättih leđe luovâskeeđgih, te taat lii kiäinu vaigâdumos saje.

Koskâuáivi vieltist kiäinu jorgeet tavenuortâs já jotá vuáluskulij Mattit Rovâdâs peivitupán vááijuv kyevti kilomeetter määđhi. Kiäinu jotá 3 kilomeetter Mattit Rovâdâs -juuvâ piällást viehâ älkkees enâduvâst pecivyevi roobdâst Rovâdâsnjaargâ tulâstâllâm- já leirâdâttâmsajan. Čuávuváá 2 kilomeetter kiäinu jotá luákkáás pecivyevdist ovdil majemuu pajeláhháá kilomeetter ciägu miätáluv Rovâdâsjáávrán.

Huámášittee
Lemmee Kollekiäinu jotteemčuosâttâhhân merkkejum kiäinu ulguubeln lii Jaakko Isola tuve šiljo Miessejuuvâst. Tupe lii laiguuttum Laapi Kollekuáivoi Liiton.       

Lemmee Kollekiäinu vandârdem puáhtá algâttiđ meid Njurgoiluovtâ siijdâst, kuás algâmääđhi kalga väzziđ juhâpiällá vandârdemkiäinu mield. Vyelgimsaje lii talle Meccihaldâttâs parkkisaje já kiäinu kukkodâh lii talle 22+25+15 km, ohtsis suullân 62 km.

Eres kiäinuh 

Juhâpiällá vandârdemkiäinu, Njurgoiluohtâ – Rovâdâsjävri – Kollehaammân, 22 km/sunde

Sudes eennâm ääigi, jotteemäigi 8-10 h /sunde.  

Kiäinu čuávu Lemmeepiällá puáris pecivyevdi luákkáás enâduvâst. Kiäinust láá mottoomverd alodâhiäruh já motomeh ciägu miätáluvah já vuástáluvah. Kiäinu jotá vistig Lemmee maadârido mield já sirdâšuvá taveriidon juuvâ moksem maŋa. Juuvâ kalga mokseđ vaijerkárbáin Seereehnjave tâi Ergijävrkuoškii puotâ.

Oovdâst kolgá kuálhis juuhâ, nube pele riddoost sátku já sahis siähálâsvyevdi. Kaskoo juuvâ kárbást lii vandârdeijee, kote kiško juuvâ paijeel stellejum vaijeráin kárbá nube pele juuvâ.

Vyelgimsaje
Meccihaldâttâs Parkkisaje Njurgoiluovtâ siijdâst.

Koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN P: 7626869m I: 468453m

Vandârdemráhtuseh
Tulâstâllâm- já leirâdâttâmsajeh Muurahaislampi-láádust, Seereehnjave máddáábeln, Ergijäävrist, Kuhesnjaargâst já Morgâmnjaaveest. Peliláávu já tulâstâllâmsaje Čuáđgijäävrist. Peivitupe Seereehnjave taavaabeln. Rovâdâsjäävrist ävđintupe já láigutupe Ergijävrkuoškiist. 
Vaijerkárbáh Lemmee moksem várás Seereehnjaaveest já Ergijävrkuoškiist.

Uáinámušah
Lemmeevyemi, Rovâdâskorže, Kaabi Joovnâ kieddi, koddepivdorogeh.

Kiäinukuvvim
Kiäinumerkkim: ooraans maalâmerkkâ muorâin  
Kiäinu álgá Njurgoiluovtâst Meccihaldâttâs parkkisaajeest já čuávu Lemmee puáris pecivyevdist. Kiäinust láá mottoom verd alodâhiäruh já motomeh ciägu miätáluvah já vuástáluvah. Kiäinu jotá iänááš koškes kuolbânist, mutâ kiäinust láá motomeh lahtâsub sajeh. Juuvâ kalga mokseđ vaijerkárbáin Seereehnjave tâi Ergijävrkuoškii puotâ, já kiäinu juátkoo nubebeln siämmáálágán enâduvâst. Ergijävrkuoškiist mätki juátkoo Rovâdâsjäävri ävđintupán. 

Njurgoiluovtâst Rovâdâsjáávrán kiäinu kukkodâh lii 15 km. Kiäinu juátkoo Rovâdâsjäävrist vistig suullân kilomeetter keččin orroo čuálččáás Rovâdâskooržán já tast 6 kilomeetter määđhi ain Kollehamânân. Njurgoiluohtâ-Kollehaammân kiäinu kukkodâh lii oovtâ suundán 22 km.      

Huámášittee
Vuárukärbissáátuh kooskâst Njurgoiluohtâ - Rovâdâsjävri - Rovâdâskorže - Kollehaammân (pdf, 77kt)Lemmee vandârdemkiäinun puáhtá älkkeht ovtâstittiđ eres Lemmee aalmuglâšmeeci kiäinuid.

Juuvâkiellâs mokke, 16 km, mokkekiäinu

Sudes eennâm ääigi, jotteemäigi 8-9 h. 

Juuvâkiellâs kiäinu jotá Njurgoiluovtâst Juuvâkiellâs tuoddârân 534 meetter alodâhân. Čohe alne lekkâseh uáinuseh Lemmee aalmuglâšmiäcán já Pänituoddâr meccikuávlun. 

Almai čuážžu kyevti telta oovdâst koške peciváldálii vyevdist. Teltah láá cegâttum uccâ jolgâdâsân, mii lii viehâ täässiv.

Vyelgimsaje
Meccihaldâttâs parkkisaje Njurgoiluovtâst
Koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN P: 7626869m I: 468453m

Vandârdemráhtuseh
Tulâstâllâm- já teltastâllâmsajeh Muurahaislampi- láádust já Čuáđgijäävrist, tulâstâllâmsaje já kuáti Sieptâgâšaijust sehe ryevdiporthááh Čuáđgijäävrist.

Uáinámušah
Juuvâkiellâs tuodâr já enâduvah, moh uáinojeh tobbeen.  

Kiäinučielgiittâs
Kiäinumerkkim: ooraans maalâmerkkâ muorâin já källein.

Pálgá alne sättih leđe lahtâ sajeh, já nuuvtpa čäcijehhee kammuuh láá tárbuliih. 

Juuvâkiellâs mokke álgá Njurgoiluovtâst Meccihaldâttâs parkkisaajeest. Mietipiäiván jođedijn kiäinu kuárŋu vuosmuu 6 kilomeetter tuodârvielti pajaskulij Sieptâgâšaijuu kuátán. Kuáđi maŋa álgá pelnub kilomeetter kukkosâš ciägu kuárŋum tuoddâr čohe oolâ. Juuvâkiellâs alne uáiná Lemmee aalmuglâšmeeci já Pänituoddâr luándumeeci enâduvâid. Čohe alne vuáluskulij lii ciägu miätálâh Čuáđgijáávrán já juhârido vandârdemkiäinun. Alodâhiäru lii 300 meetterid 3 kilomeetter määđhist. Ko teeivah Lemmee juhârido kiäinu, te jorgeet uálgiskietân Njurgoiluovtâ kulij. Kiäinu jotá majemuid 5 kilomeetter puáris pecivyevdist.  

Rovâdâsjävri – Morgamaijuu Kuldal - Kollehaammân – Rovâdâsjävri, 26,5 km, rieggeekiäinu 

Sudes eennâm ääigi, jotteemäigi 2 pirrâmpeeivi.

Kiäinu jotá Rovâdâsjäävrist Koskâuáivi peht Morgamaijuu Kuldalân, mii lâi  1940-50-lovoi Lemmee kollekuáivoi kuávdáš. Kuldalist kiäinu máccá Kollehamânân já Rovâdâskorže peht maasâd Rovâdâsjáávrán.

Vyelgimsaje
Rovâdâsjävri, kuus puáhtá moonnâđ Njurgoiluovtâst vuárukärbissáttoin teikâ vääzin juhâpiällá kiäinu mield.

Koordinaateh: Euref-Fin (~WGS84) lat: 68° 41.2623'  lon: 25° 58.2940' ETRS-TM35FIN P: 7619889m I: 458287m

Vandârdemráhtuseh 
Tulâstâllâm- já leirâdâttâmsajeh Kollehamânist, Kapsuojast já Rovâdâsnjaargâst. Mattit Rovâdâs peivitupe. Morgamaijuu Kuldal ävđin- já väridemtuveh, Rovâdâsjäävri ävđintupe sehe Laapi Kollekuáivoi Lito rs ävđintupe Kollehamânist. Lemmee Kollekiäinu uápistemtaavluh.

Uáinámušah
Lemmeevyemi, Rovâdâskorže, kollekuávlu, Morgamaijuu Kuldal

Kiäinučielgiittâs
Kiäinukuvvim: meccikuávlust ooraans maalâmerkkâ muorâin já ooraans muorâstuálppu ávustuoddârist
Kiäinu vuálgá Rovâdâsjäävrist viestârân já álgá ciägu, pajeláhháá kilomeetter kukkosijn vuástáluvváin. Kiäinu jotá pecivyevdist 2 km Rovâdâsnjaargâ tulâstâllâm- já teltastâllâmsajan já juátkoo kulmâ kilomeetter Mattit Rovâdâs -juuvâ piällást viehâ älkkees enâduvâst Mattit Rovâdâs peivitupán. Čuávuvâžžân kiäinu kuárŋu ávustuoddârân já jotá 6,5 kilomeetter määđhi Koskâuáivi peht Ävžikešuáiván.

Ävžikešuáivist álgá 1,5 kilomeetter miätálâh viehâ ciägu já kiäđgáás vielti mield vuálus Morgamaijuu Kuldal ävđin- já väridemtupán. Morgamaijuu Kuldalist kiäinu jotá vuáluskulij älkkees enâduvâst čuávvoo 4 km Lemmeevyeme kulij. Majemuš kilomeetter ovdil Kollehaammân lii ciägu miätálâh. Kollehamânist Rovâdâsjáávrán piäsá maccâđ Lemmeepiällást Rovâdâskorže peht jottee pálgá mield. Taan kiäinu-uásist päälgis jotá vuáruluvâi pajas já vuálus mulsâšuvvee enâduvâi mield. 

Huámášittee
Lemmee Kollekiäinu jotá uásild siämmáá kiäinu mield.
Taam rieggeekiäinu puáhtá ovtâstittiđ Njurgoiluohtâ – Rovâdâsjävri – Kollehaammân -kiäinun, 22km/sunde tâi lavkkiđ moonnâm- tâi/já maccâmmääđhist juhâkárbá sáátun.

Sallâvääri päälgis, 6 km / sunde

Sudes eennâm ääigi, jotteemäigi 4 h

Sallâvääri päälgis jotá historjálii pygálysääiđi kuuvl Sallâváárán, kost láá uáinimnáál puáris pygályskámpáh sehe tivvum, veikkâ jo kiävtust meddâlistum pygálysäiđi.

Vyelgimsaje 
Parkkisaje Riemâšjuuvâst Aanaar–Kittâl-maađij piällást, čujottâs: Kittiläntie 7426, Aanaar.
Koordinaateh: Euref-Fin (~WGS84) lat: 68° 27.0017' lon: 25° 57.2897' ETRS-TM35FIN P: 7593403m I: 457158m

Vandârdemráhtuseh
Sallâvääri uápistemtupe já ävđintupe, nuuvt kočodum muávloopardalâsah.

Uáinámušah
Sallâvääri pygályssaje já Sallâvääri

Kiäinukuvvim
Kiäinu jotá sehe mecci- já jeggienâduvâst. 
Sallâvääri päälgis vuálgá Riemâšjuuvâst Aanaar–Kittâl-maađij piällást Sallâvääri pygályssaje kulij. Enâdâh lii täässiv, iäge kiäinust lah stuorrâ alodâhiäruh. Njuoskâ uásán láá rahtum huolâttâs várás kubdâ pardalâsah, maid čääci puáhtá luávdiđ motomij soojij. Maccâm Sallâväärist lii siämmáá pálgá mield.

Huámášittee
Taan kiäinun kannat valjiđ kumistevilijd kiäinu jeggioosij tiet.

Čuoigâmkiäinuh

Juuvâkiellâs čuoigâmkiäinu, 8 km / sunde

Čuoigâmäigi 2 h

Kiälháin vuoijum merkkiihánnáá huolâttâskiäinu, táválávt uáinoo pyereest enâduvâst.

Vyelgimsaje
Meccihaldâttâs parkkisaje Njurgoiluovtâst
Koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN P: 7626869m I: 468453m

Vandârdemráhtuseh
Sieptâgâšaijuu kuáti

Uáinámušah
Juuvâkiellâs tuodâr já uáinuseh, moh lekkâseh juhâvuámán.

Kiäinukuvvim
Njurgoiluovtâst Juuvâkielâsân jottee kiälháin vuoijum huolâttâskiäinu pyehtih meid čyeigeeh kevttiđ. Kiäinu lii vuástálâh oles 8 km määđhi Juuvâkiellâs tuoddâr oolâ. Maccâm siämmáá kiäinu mield miätálâhân. 

Huámášittee
Kiäinu ij lah merkkejum.

Njurgoiluohtâ – Morgamaajâ, 27,5 km / sunde, čuoigâmkiäinu

Čuoigâmäigi 2-3 pirrâmpeeivi

Lemmei merkkejuvvoo tälviv uásild juuvâ jieŋâ alne já uásild juhâpiällást jottee huolâttâskiäinu, mon mield puáhtá meid čuoigâđ. Kiäinu ij aitârduu sierâ, pic šadda huolâttâskiäinu kevttim ooleest.

Almai čuáigá njuolgist kamera kuávlun kerris maajeeld muottust jottee luodâ mield. Pirrâsijn pecivyevdi, kuus piäiváá suonjâreh päštih muorâi kooskâst. Ovddiibeln nube kerris monnjâuási.

Vyelgimsaje
Njurgoiluohtâ, Meccihaldâttâs parkkisaje Njurgoiluovtâst
Koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 45.0984' lon: 26° 13.2005' ETRS-TM35FIN P: 7626869m I: 468453m

Vandârdemráhtuseh
Peliláávu Čuáđgijäävrist. Peivitupe Seereehnjave taavaabeln. Rovâdâsjäävri já Morgamaijuu Kuldal ävđintuveh sehe Ergijävrkuoškii já Morgamaijuu Kuldal láigutuveh.
Laapi Kollekuáivoi Lito ävđintupe Kollehamânist.

Uáinámušah
Lemmeevyemi, Rovâdâskorže, Kaabi Joovnâ kieddi, Morgamaijuu Kuldal  

Kiäinukuvvim
Kiäinumerkkim: čuovjis lastiksuábih Njurgoiluovtâst Kollehamânân já ooraans maalâmeerhah muorâin Kollehamânist Morgamaijuu Kuldalân.
Njurgoiluovtâst juhâvyeme mield Kollehamânân merkkejuvvoo tälviv huolâttâskiäinu, mon meid čyeigeeh pyehtih kevttiđ. Njurgoiluovtâst Čuáđgijäävri peliláávun mätki puátá 5 km já tast Seereehnjave peivitupán vááijuv 4 km. Seereehnjaaveest Ergijävrkuoškii láigutupán mätki lii 4,5 km. Kiäinu juátkoo Rovâdâsjäävri ävđintupán, kuus Ergijävrkuoškiist lii mätki 2 km. Rovâdâsjäävri já Kollehaammân koskâsii uási kukkodâh lii 7 km. Kollehamânist ovdâskulij kiäinu jotá ciäggusávt pajas já Morgamaijuu Kuldalân mätki lii 5 km.

Lemmee miällumkiäinuh, Njurgoiluohtâ - Kollehaammân, 20 km tâi Njurgoiluohtâ – Solojävri, 40 km / sunde

Miällum ääigi 2 - 3 piäiván

Oovdâst lekkâs kuálhis čácádâh, mon roobdâin šadda sahis vyevdi kuábbáá-uv pele, kukken oovdâst stiärgáá muorâttes tuodâr. Ovddiibeln ruopsis kaanoot stämni.

Vyelgimsaje
Njurgoiluovtâ sijdâ, Sieptâgâšaajâ almos kärbisruggâ, čujottâs: Lemmenjoentie 958, Aanaar. Täst kalga jorgettiđ uálgispel já vyeijiđ suullân 250 meetterid já jorgettiđ ovdil muorâääiđi čižetpel rido já ruugâ kulij.
Koordinaateh: Euref-Fin (~WGS84) lat: 68.76379 °  lon: 26.23755 °  ETRS-TM35FIN  P: 7628215m  I: 469180m

Kiäinukuvvim
Lemmee puáhtá vyelgiđ miälluđ Njurgoiluovtâst kyevti kuávlun.
Njurgoiluohtâ – Kollehaammân -kooskâst kiäinu kiävttá siämmáá väävli ko vuárukärbisjotoluv juhâkárbáh.
Njurgoiluovtâst puáhtá vyelgiđ miälluđ meid Lemmee mield tavenuortâs Pááđáárjáávrán já ain ovdâskulij Solojáávrán, kost määđhi puáhtá lopâttiđ kárbályeštimsajan. Kiäinu kukkodâh lii suullân 40 km, já tot lii viehâ älkkee. Pááđáárjäävrist puáhtá muulsâiävtulávt juátkiđ rávhálii Kiäptuvei mield kidâ Mudusjäävri räi.
Juvduujuv mield puáhtá miälluđ Aanaar markkânân, mutâ tot váátá jo hárjánem kuoškâmiälumist já aainâs Njuámmilcoskâs karvem eennâm mield.

Huámášittee
Kanottijd puáhtá laiguuttiđ Lemmee irâtteijein.

Meccipyeráin vyeijim

Lemmee aalmuglâšmeecist uážžu vyeijiđ pyeráin merkkejum kiäinui mield. Keevâtlávt pyeráin vyeijeid tiäivá meecist tuše harvii, tondiet ko pálgái alne láá keeđgih já syebdeeh teikkâ toh mudoi heivejeh hyeneeht pyeráin vyejimân.

Enâdâh kesikiäinust. Päälgis lii kiäđgáá já ton piällást lii kiäinumerkkân ruossâkolbâ. Kiäinu piällást láá keeđgih já tuodâršadoh. Uáinus lii vieltist vuáluskulij já olgoláá juátkojeh tuoddâreh, moi kooskâst pááihui oinust čääci.

Parkkisajeh

Lemmee Njurgoiluohtâ

  • Lemmenjoen kylätie 107, Aanaar (P-saje ratkuuttâh jorgeet čižetkietân suullân 1 km vyeijim maŋa).

Sallâvääri pygályssaje

  • Kittiläntie 7426, Aanaar

Parkkisaajeest ij lah täärhib čujottâs.

 

Kieđâst lii kietâpuhelin, kost oinuu Retkikartta.fi. Leehast Lemmee Retkikartta.fi:st.

Retkikartta lii Meccihaldâttâs mávsuttes web-kárttápalvâlus, kost tun puávtáh uuccâđ čuosâttuvâid, valjiđ kárttátaasijd já printtiđ káártáid.