Pänituoddâr palvâlusah

8.5.2024
Avveeljuuvâ Kuldal láigukámppá: Tupe lii kiddâ 20.6 räi puálutorvolâšvuođâ keežild. Tivvoomtooimah olášuttojeh algâkeesist. Tupe lii väridemnáál viermikäävpist oppeet 21.6. rääjist.

Äššigâspalvâlem já uápistem

Pänituoddâr meccikuávlust iä lah luándukuávdááh tâi tuveh, mut aldemuin aassâm- já mađhâšemkušvdáin toh láá maaŋgah. Tárbulijd káártáid já luuvijd finnee táin soojijn.

Purâdem, mälistem já evvisij haahâm

Käävpih já kähvivisteh


 

Tulâstâllâmsajeh, káttuseh já peivituveh

 • Tulâstâllâmsajeh láá Äpisjuuvâ, Čuđejuuvâ já Louhioja njaalmijn.
 • Tulâstâllâm várás rahtum káttuseh láá Kyepisistjávráást sehe kyehti Harripäät-oivij nuorttiibeln.
 • Rávdujävri peivitupe lii Pänituoddârist tavenuortâs Pännijäävri já Passaašluobbâl koskâsâš Rávdujävri taveriddoost Aanaar-Avveel-moottorkiälkkárađe pellâst. Tupe lii uáivildum tuše peivikiävtun.
 • Kyläjoki peivitupe lii áávus 1.6. - 30.9.
 • Staatâ enâmijn Paje-Laapist lii Meccihaldâttâs unnum tuulâ puáldim enâmân koččâm riissijd já oovsijd keevtin sierânâs lovettáá. Tuoivâ lii, et aitârdum tulâstâllâmsajeh kevttuuččii ain, ko toos lii máhđulâš.
 • Meccipuáluváruttâs äigin tulâstâllâm lii kieldum jyehi saajeest, meiddei huksejum tulâstâllâmsoojijn. Mätkivuoššâm uážžu kuittâg kevttiđ.

Juuhâmčääci

 • Čääci lii táválávt juvâttettee, mut kesipaahâi čääsi kannat vuoššâđ.

Pasâttâshuolâttâs

 • Meccikuávlust viggoo roskettis vaandârdmân ađai tuoivâ lii, et jotteeh pyehtih ruskijdis meddâl meeccist. Tuvij ohtâvuođâst láá kuittâg ruskij renskimsajeh já Avveeljuuvâ Kuldal kiäinu vyelgimsaajeest lii ekosaje.
 • Luuvâ lase roskettis vaandârdmist.

Koškehiivsigeh

 • Puohâi aitârdum tuvij, kámpái já tulâstâllâmsojij ohtâvuođâst lii koškehiivsig.

Ijâstâllâm

Teltastâllâm

Ävđin- já láigukámpáh

Láigukámpáh

Meccikuávlu láigutuuvijd puáhtá laiguuttiđ kuávlu luándukuávddáin.

Ijâstâllâm aassâmvavnust tâi -avdost

Ijâstâllâm aldakuávlust

Reiskäpij laiguuttem

Lihâdemiästulij palvâlusah

 • Lihâdemiästulij palvâlusah iä lah Pänituoddâr meccikuávlust.

Eres palvâlusah aldakuávlust

 • Aldemuuh paaŋkih já tiervâsvuođâkuávdááh kávnojeh Avelist já Suáđigilist.
 • Paŋkkiavdomaatti kávnoo Suáluičielgist. Tobbeen kávnojeh meiddei käävpih, ravâdâsviäsuh, kähvivisteh, huolâttâssajattuvah, taaksih já ijâstâllâmpalvâlusah.

Ep tulâstâl

Täärhist váruttâsâid

Vyevdi- já kulopuáluváruttâs ääigi tulâstâllâm lii loválâš tuše pocceiguin, loovdum tulâstâllâmsoojijn sehe ävđintuuvij já kámpái tullâsoojijn eromâš várugâšvuođâin. Tuulâ cokkiittijjee västid ain tulâstâllâm torvolâšvuođâst. Vääldi vuotân, et tulâstâllâm  puáhtá kieldiđ sierâ jieš kote-uv saajeest.

Täärhist vyeimist leijee váruttâsâid (ilmatieteenlaitos.fi, suomâkielân)