Äššigâspalvâlem ja ravvim

Siidast Aanaar markkânist toimâv Sämimuseo já Luándukuávdáš.

 • Siida fáálá tiäđuid Lemmest já puoh eres-uv Paje-Laapi luándučuosâttuvâin.
 • Vandârdemravvim, káártáh já loveh ubâ Paje-Laapi kuávlun.
 • Siidast tuáimá meiddei Raavâdviäsu Sarrit sehe Siida Shop –kävppi.

Lemmee aalmuglâšmeecist palvâlusâid fällee oovtâstpargoirâttâsah

Täin irâttâsâin lii oovtâstpargosopâmuš Meccihaldâttâssáin

Purâdem, mälistem ja evvisij haahâm

Njurgoiluovtâst láá kyehti kähviviste-raavâdviäsu, purâdem lasseen tobbeen ij pyevti uástiđ muide ko motomijd purrâmâškáálvuid. Aldemusah käävpih já paŋkkiautomaateh láá Anarist.

Tulâstâllâm

Tulâstâllâmsajeh láá merkkejum kiäinui piällást suullân 30, aalmuglâšmeeci virkosmittemstielâsist tuulâ cokkiittem lii loválâš tuše täin soojijn. Tulâstâllâmsajeh láá merkkejum vandârdemkárttáid (retkikartta.fi).   

 • Tuárisstielâsist puáhtá tulâstâllâmsaje valjiđ rijjâ. Tuulâ cokkitmân puáhtá kevttiđ tuše enâmân koččâm koške oovsijd, riisijd já eres ucceebárvusijd eennâmmuorâid. 
 • Raijiittâsuásist tuulâ cokkiittem ij lah loválâš.

Meccipuáluváruttâs ääigi ávustuulâ cokkiittem lii ain kieldum. Ávustuulâ cokkiittem lii kieldum meid talle, ko tile lii koškesvuođâ, korrâ piegâ teikkâ eres suujâ keežild taggaar, ete meccipuáluvaarâ lii styeres. Ovdiibeln mainâšum raijiittâsah kyeskih meid aalmuglâšmiäcán huksejum olgotulâstâllâmsoojijd.

Juuhâmčääci

Čääci lii táválávt juvâttettee ubâ aalmuglâšmeeci kuávlust. Almolâš raavâ lii, ete kolgee čääci lii pyereeb ko orroo čääci. Juuhâmčääsi kannat vuoššâđ kesikume ääigi.


Pasâttâshuolâttâs

Njurgoiluovtâ parkkisaajeest láá liteh siähálâspasâttâs, laasâ já patterij várás. Siähálâspasâttâsliteh láá meid jyehi tuve ohtâvuođâst. Mij tuáivup kuittâg, ete tun tuálvuh jieš luonijdâd meddâl meecist, tondiet ko pasâttâsâi maašinlâš jođettem kuáđá enâdâhân luodâid já toovât ruojâ.

Hiivsigeh

Njurgoiluovtâst sehe puoh tuuvij ohtâvuođâst lii koškehiivsig.

Ijjâdem aalmuglâšmeecist

Teltastâllâm já láávuh

Aalmuglâšmeeci virkosmittemstielâsist teltastâllâm lii loválâš tuše ton várás väridum soojijn.

 • Tuárisstielâsist puáhtá rijjâ leirâdâttâđ.
 • Raijiittâsuásist leirâdâttâm lii kieldum.

Ävđintuveh

Ävđintuuvijn puáhtá ijâstâllâđ oovtâ teikkâ kyehti ijjâ, täärhib tiäđu tuuvijn finnee ävđintuveh –sijđoost (suomâkielân).

 • Paaraskalla (Kittâl) lii Paaraskalla já Uurrekarkia -tuoddârij kooskâst Pokkaast Lismán jottee pálgá piällást, 2 km Kittâl já Aanaar rääjist máádás.
 • Sallâvääri lii Sallâvääri pygályssaajeest Aanaar–Kittâl-maađij (955) taveviestârpeln.
 • Postâjuuhâ lii Návgoseelgi taavaabiäláá Postâjuuvâ algâkeejist suullân 2 km juuvâ kulgâmkuávlun já suullân 50 m juuvâ nuorttiibeln.
 • Vááškuluobâl lii Riemâščielgi taavaakeččin nuortâs, Váášku luobbâl máddááriddoost.
 • Vášku (meid láigukámppá) lii Vááškun mäddin kolgee Puornâjuuvâ njäälmist, ton nuorttârido maadâviestârumos njaargâst.
 • Morgamaijuu Kuldal (meid láigukámppá) lii Lemmee Morgâmjáávrán kolgee Morgamaijuu kuurâst, suullân 4,5 km Lemmeevyemeest taveviestârân.
 • Kollehaammân lii Laapi kollekuáivoi lito omâstem heevvâlhirsâtupe Morgâmjäävri máddáákeejist.
 • Rovâdâsjävri lii Lemmee viestârriddoost suullân 600 m Rovâdâskoržeest tavenuortâs.
 • Uáhujuuhâ lii Uáhu-uáivi nuorttiibeln Uáhujuuvâ (Oahujohka) nuorttiiriddoost, kyevti kurrâsyere ovtâstumsaajeest.
 • Váábu Maati tupe lii aalmuglâšmeeci nuorttâuásist, Paajeeb Lággujäävri maadânuorttiiriddoost.
 • Ruuvnâtupe lii aalmuglâšmeeci taveviestârpeln, suullân 600 m aalmuglâšmeeci ulguubeln. Tot lii puáris postâpálgá piällást Lávujávráávääri tavenuorttiibeln. Tuuveest lii 4 km mätki Aanaar–Aŋŋel-maađij piällás Suoppjávrážân.

Láigutuveh

Láigutuve puáhtá laiguuttiđ ollásávt jieijâs kiävtun. Väärridmeh: Lemmenjoen Lomamajat, Njurgoiluohtâ, 99885 Lemmee, puh. (016) 673 435.

 • Vášku (meid láigukámppá) lii Vááškun mäddin kolgee Puornâjuuvâ njäälmist, ton nuorttârido maadâviestârumos njaargâst.
 • Morgamaijuu Kuldal (meid láigukámppá) lii Lemmee Morgânjáávrán kolgee Morgamaijuu kuurâst, suullân 4,5 km Lemmeevyemeest taveviestârân. Tupe lii tälvikiävtun anolâš hirsâkámppá, já tot tiättoo meid noomáin "Pellis kámppá".
 • Ergijävrkuoškâš lii Lemmee viestârriddoost Rovâdâsjäävri taavaakeččin.

Säävnih

Säävnih láá Njurgoiluovtâ irâtteijein sehe puoh láigutuuvijn.

Ijâstâllâm aldasijn

Láigukáámpáh/luámutuveh

Mađhâšemirâtteijeeh laiguutteh luámutuuvijd (laplandnorth.fi) Njurgoiluovtâ kuávlust.

Leirâdâttâmsajeh, palvâlusah karavaanarij várás já hotelleh

 • Leirâdâttâm- já karavaanarpalvâlusah láá Lomakylä Valkeaporost sehe Anarist.
 • Aldemusah hotelleh láá Menišjäävrist já Anarist.

Riäidui laiguuttem taan kuávlust

Lemmee irâtteijein puáhtá laiguuttiđ kanottijd.

Iästuttes palvâlusah

Keessiv Lemmee kärbismaađhijn piäsá Njurgoiluovtâst Rovâdâskorže imâštâllâđ.

Eres palvâlusah aldakuávlust

Aldemusah palvâlusah

Anarist lii paŋkkiautomaat, äššialmaipostâ, tiervâsvuotâtáálu, kyehti purrâmâškäävpi, apteek palvâlemčyegis K-market Kuukkelist, huolâttâssajattâh sehe taksi-irâtteijeeh.

 • Lemmest lii taksi-irâtteijee.

Ep tulâstâl

Täärhist váruttâsâid

Vyevdi- já kulopuáluváruttâs ääigi tulâstâllâm lii loválâš tuše pocceiguin, loovdum tulâstâllâmsoojijn sehe ävđintuuvij já kámpái tullâsoojijn eromâš várugâšvuođâin. Tuulâ cokkiittijjee västid ain tulâstâllâm torvolâšvuođâst. Vääldi vuotân, et tulâstâllâm  puáhtá kieldiđ sierâ jieš kote-uv saajeest.

Täärhist vyeimist leijee váruttâsâid (ilmatieteenlaitos.fi, suomâkielân)

Oovtâstpargopeelij faallâm palvâlusah

Aanaar vandârdemkuávlust palvâlusâid fäällih oovtâstpargopeleh.