Äššigâspalvâlem ja ravvim

 • Siidast Aanaar markkânist toimâv Säämimuseo já Luándukuávdáš.
  • Siida fáálá tiäđuid Lemmest já puoh eres-uv Paje-Laapi luándučuosâttuvvâin.
  • Vandârdemravvim, káártáh já loveh ubâ Paje-Laapi kuávlun.
  • Siidast tuáimá meiddei Ravâdâsviäsu Sarrit sehe Siida Shop –kävppi (siida.fi).

Lemmee aalmuglâšmeeccist palvâlusâid fällee oovtâstpargoirâttâsah

 • Täin irâttâsâin lii oovtâstpargosopâmuš Meccihaldâttâssáin

Purâdem, mälistem ja evvisij haahâm

 • Njurgoiluovtâst láá kyehti kähviviste-ravâdâsviäsu, purâdem lasseen tobbeen ij pyevti uástiđ muide ko motomijd eellimtarbâšijd. Aldemusah käävpih já paŋkkiautomateh láá Anarist.

Tulâstâllâm

 • Tulâstâllâmsajeh láá merkkejum kiäinui piällást suullân 30, aalmuglâšmeeci virkosmittemstiellâsist tuulâ cokkiittem lii loválâš tuše täin soojijn. Tulâstâllâmsajeh láá merkkejum vandârdemkárttáid.   
 • Tuárisstiellâsist puáhtá tulâstâllâmsaje valjiđ rijjâ. Tuulâ cokkitmân puáhtá kevttiđ tuše eennâm alne leijee koške oovsijd, riisijd já eres ucceebárvusijd eennâmmuorâid. 
 • Raijiittâsuásist tuulâ cokkiittem ij lah loválâš.
 • Meccipuáluváruttâs ääigi ávustuulâ cokkiittem lii ain kieldum. Ávustuulâ cokkiittem lii kieldum meid talle, ko tile lii koškesvuođâ, korrâ piegâ teikkâ eres suujâ keežild taggaar, ete meccipuáluvaarâ lii styeres. Ovdiibeln mainâšum raijiittâsah kyeskih meid aalmuglâšmiäcán huksejum olgotulâstâllâmsoojijd.

Juuhâmčääci

 • Čääci lii táválávt juvâttettee ubâ aalmuglâsmeeci kuávlust. Almolâš raavâ lii, ete kolgee čääci lii pyereeb ko orroo čääci. Juuhâmčääsi kannat vuoššâđ kesikume ääigi.

Pasâttâshuolâttâs

 • Njurgoiluovtâ parkkisaajeest láá liteh siähálâspasâttâs, laasâ já patterij várás. Siähálâspasâttâsliteh láá meid jyehi tuve ohtâvuođâst. Mij tuáivup kuittâg, ete tun tuálvuh jieš ruskijdâd meddâl enâduvvâst, tondiet ko pasâttâsâi jođettem kuáđá enâdâhân luodâid já tot toovât ruojâ.
 • Luuvâ lase roskettes vaandârdmist.

WC:h

 • Njurgoiluovtâst sehe puoh tuuvij ohtâvuođâst lii koškehiivsig.

Ijâstâllâm aalmuglâšmeeccist

Telttaastâllâm já láávuh

 • Aalmuglâšmeeci virkosmittemstiellâsist telttaastâllâm lii loválâš tuše ton várás väridum soojijn.
 • Tuárisstiellâsist puáhtá rijjâ leirâdiđ.
 • Raijiittâsuásist leirâdem lii kieldum.

Ävđintuveh

Ävđintuuvijn puáhtá ijâstâllâđ oovtâ teikkâ kyehti ijjâ, täärhib tiäđu tuuvijn finnee ävđintuveh –sijđoost (suomâkielân).

 • Paaraskalla (Kittâl) lii Paaraskalla já Uurrekarkia -tuoddârij kooskâst Pokkaast Lismán jottee pálgá piällást, 2 km Kittâl já Aanaar rääjist máádás.
 • Sallâvääri lii Sallâvääri pygályssaajeest Aanaar-Kittâl –maađij (955) taveviestârpeln.
 • Postâjuuhâ lii Návgoseelgi taavaabiäláá Postâjuuvâ algâkeejist suullân 2 km juuvâ kulgâmkuávlun já suullân 50 m juuvâ nuorttiibeln.
 • Vááškuluobâl lii Riemâščielgi taavaakeččin nuortâs, Vááškujuuvâ luobbâl máddááriddoost.
 • Vááškujuuhâ (meid láigukámppá) lii Vááškujuuhân mäddin kolgee Puornâjuuvâ njäälmist, ton nuorttârido maadâviestârumos njaargâst.
 • Suohpásávži Kuldal (meid láigukámppá) lii Lemmee Morgâmjáávrán kolgee Suohpásávži kuurâst, suullân 4,5 km Lemmeevyemeest taveviestârân.
 • Kollehaammân lii Laapi kollekuáivoilito omâstem heevvâlhirsâtupe Morgâmjäävri máddáákeejist.
 • Rovâdâsjävri lii Lemmee viestârriddoost suullân 600 m Rovâdâskoržeest tavenuortâs.
 • Uáhujuuhâ lii Uáhu-uáivi nuorttiibeln Uáhujuuvâ (Oahujohka) nuorttiriddoost, kyevti kurrâsyere ovtâstumsaajeest.
 • Váábu Maati tupe lii aalmuglâšmeeci nuorttâuásist, Paajeeb Lággujäävri maadânuorttiriddoost.
 • Ruuvnâtupe lii aalmuglâšmeeci taveviestârpeln, suullân 600 m aalmuglâšmeeci ulguubeln. Tot lii puáris postâpálgá piällást Lávujávráávääri tavenuorttiibeln. Tuuveest lii 4 km mätki Aanaar-Aŋŋel maađij piällás Suoppujáávrán.

Láigutuveh

Láigutuve puáhtá laiguuttiđ ollásávt jieijâs kiävtun. Väärridmeh: Lemmenjoen Lomamajat, Njurgoiluohtâ, 99885 Lemmee, puh. (016) 673 435.

 • Vááškujuuhâ (meid láigukámppá) lii Vááškujuuhân mäddin kolgee Puornâjuuvâ njäälmist, ton nuorttârido maadâviestârumos njaargâst.
 • Suohpásávži Kuldal (meid láigukámppá) lii Lemmee Morgânjáávrán kolgee Suohpásávži kuurâst, suullân 4,5 km Lemmeevyemeest taveviestârân. Tupe lii tälvikiävtun anolâš hirsâkámppá, já tot tiättoo meid noomáin "Pellis kámppá".
 • Ergijävrkuoškâš lii Lemmee viestârriddoost Rovâdâsjäävri taavaakeččin.

Säävnih

Säävnih láá Njurgoiluovtâ irâtteijein sehe puoh láigutuuvijn.

Ijâstâllâm aldasijn

Láigukáámpáh/luámutuveh

Leirâdemsajeh, palvâlusah karavaanarij várás já hotelleh

 • Leirâdem- já karavaanarpalvâlusah láá Lomakylä Valkeaporost sehe Anarist.
 • Aldemusah hotelleh láá Menišjäävrist já Anarist.

Anokáálvui laiguuttem taan kuávlust

 • Lemmee irâtteijein puáhtá laiguuttiđ kanottijd.

Lihâdemiästulij palvâlusah

 • Keessiv Lemmee kärbismokkemaađhijn piäsá Njurgoiluovtâst Rovâdâskorže imâštâllâđ.
 • Kärbismokkemääđhih suápih lihâdemiästulijd, mutâ išedeijee annoo. Lasetiäđuh Paje-Laapi luándukuávdáš Siidast.
 • Siidast piäsá jorreestovlijn jotteeđ jyehi saajeest, mutâ auditorion toh čäähih tálláá tuše ohtâ. Táálust lii inva-wc. Olgomuseokuávlust puáhtá kesiääigi lihâdiđ išedeijein. Äššigâskiävtun Siijdâst lii ohtâ jorreestovli.

Eres palvâlusah aldakuávlust

Aldemusah palvâlusah

 • Anarist lii paŋkkiautomat, äššialmaipostâ, tiervâsvuođâtáálu, kyehti purrâmâškäävpi, apteek palvâlemčyegis K-market Kuukkelist, huolâttâssajattâh sehe taksi-irâtteijeeh.
 • Lemmest lii taksi-irâtteijee.

Oovtâstpargopeelij faallâm palvâlusah

Aanaar vandârdemkuávlust palvâlusâid fäällih oovtâstpargopeleh.