Tiätusyejičielgiittâs Lundui.fi -siijđoin


Meccihaldâttâs Lundui.fi -siijđoh láá puohháid ávus siijđoh, kost muštâleh Meccihaldâttâs mokkemätkičuosâttuvâi palvâlusâin já äigikyevdilis aašijn.

Tiäđui nuurrâm

Lundui.fi -siijđoin noreh kevttei tiäđuid macâttâsluámáttuvváin.

Macâttâsluámáttuvváin kevttee puáhtá nuuvt haalijddijn kyeđđiđ suu ohtâvuotâtiäđuid, jis sun haalijd vástádâs suu macâttâsân. Macâttâsluámáttuvváin puáhtá adeliđ čuávvoo persovntiäđuid: nommâ já šleđgâpostâčujottâs.

Tiäđui kieđâvuššâm já luovâttem

Macâttâsluámáttuvváin nurrum tiäđuh sirdâšuveh Meccihaldâttâs pirâs- já kvaliteetvuáháduv macâttâsvuáđun. Persovntiäđuid iä luovât Meccihaldâttâs ulguubeln já toh kieđâvuššojeh tuše ETA-kuávlu siste.

Tiäđui siäiluttem

Macâttâsâi ohtâvuođâst adelum persovntiäđuh siäiluttuvvojeh nuuvt kuhháá ko macâttâs kieđâvuššâm Meccihaldâttâsâst váátá. 

Tiäđui suoijim

Lundui.fi -siijđoi suoijimist nuávditteh šiev tiätutorvovuáháduv sehe vyeimist orroo laavâid já njuolgâdusâid sehe toid tievâsmittee Meccihaldâttâs ravvuid. Vuáháduv kevttim lii räijejum kevttimvuoigâdvuođâiguin tuše ulmuid, kiäh tarbâšeh tiäđuid pargostis.

Niästádâsâi kevttim

Lundui.fi -viermipalvâlusâst kevttih niästádâsâid ("cookies"). Niästádâsah láá om. tiättur teikâ puhelin laađđâm já server koskâsiih uccâ tekstâvuárháh. Niästádâsâin já eres tubdâldâsâin lii miäruštâllum vyeimistorrooäigi, mon maŋa laađđâm váldá meddâl tubdâldâs. Mij kevttip taid tekniikijd tooimâi olášutmân sehe analytiikân. Laađđâm asâttâsâin kevttee puáhtá nuuvt haalijddijn kieldiđ niästádâsâi vuástáväldim teikâ sikkođ meddâl suu laađđâmân vyerkkejum niästádâsâid. Taat puáhtá kuittâg tovâttiđ vááijuvvuođâ siijđoi toimâmist. Tun uáináh siijđoi puoh kevttum niästádâsâid já jieijâd adelem niästádâsasâttâsâid já puávtáh mutâččiđ asâttâsâid siijđoi vyeliuásist leijee Niästádâsasâttâsah-liiŋkâ peht.

Mij anneep Google Analytics 4 já Google Tag Manageri mii siijđoi kiävtun lohtâseijee analyytikâst. 
Viermipalvâlus kiävtust noreh almolijd lovottâhlijd tiäđuid palvâlus ovdedem várás.
Viermipalvâlus kevttein iä nuurâ persovntiäđuid, main puávtáččij tubdâđ ovtâskâs kevttee.

Registeristum ulmuu vuoigâdvuođah

Registeristum ulmust lii vuoigâdvuotâ pivdeđ registertuállest sunjin kyeskee tiäđuid sehe vuoigâdvuotâ pivdeđ epitärhis já puástutiäđui njuolgim já toi kieđâvuššâm raijim nuuvt kuhháá ko visásmiteh ete tiäđuh tuálih tiäivás. Registeristum ulmust lii meid vuoigâdvuotâ toohâđ väidim kocceemvirgeomâhâžân persovntiäđui kieđâvuššâmtooimâin.

Register tuállee ohtâvuotâtiäđuh

Tiätusyejičielgiittâsân já registeristum ulmuu vuoigâdvuođáid kyeskee koččâmuššáid västid vuosâsajasávt vuáháduv registerovdâsvástádâsolmooš Katariina Hopponen (katariina.hopponen(at)metsa.fi) sehe tiätusyejivästideijee Janne Kiiskinen (janne.kiiskinen(at)metsa.fi). Tiätusyejiaašijn mij pivdep väldiđ ohtâvuođâ vuosâsajasávt kirjálávt njuolgist registertuállei: Metsähallitus/Kirjaamo, PL 94, 01301 Vantaa teikâ muulsâiävtulávt čujottâsân: tietosuoja(at)metsa.fi.

Päivitetty 18.12.2023