Lundui.fi viermipalvâlusah almoliih kevttimiävtuh (suomâkielân)

Luontoon.fi-verkkopalvelun yleiset käyttöehdot

Verkkopalvelun kuvaus

Luontoon.fi-verkkopalvelun (myöhemmin myös 'verkkopalvelu' tai 'palvelu') tuottaa ja ylläpitää Metsähallitus, joka on maa- ja metsätalousministeriön ja ympäristöministeriön alaisuudessa toimiva valtion liikelaitos (Y-tunnus: 0116726-7). Luontoon.fi-verkkopalvelu koostuu tietoa sisältävistä sivuista ja pdf-tiedostoista.

Käyttäjä sitoutuu käyttämään Luontoon.fi-verkkopalvelua näiden käyttöehtojen, lain ja hyvän tavan mukaisesti. Palvelu on maksuton.

Kaikki palvelussa esiintyvät tiedot on tarkoitettu ainoastaan informatiivisiin tarkoituksiin, eikä tietoja tule käsittää juridisena, kaupallisena tms. neuvontana. Metsähallitus ei vastaa palvelussa esitettyjen tietojen soveltuvuudesta käyttäjän tarpeisiin tai näiden tietojen perusteella tehtyjen toimien tuloksista.

Käyttöoikeus verkkopalvelussa julkaistavaan aineistoon

Luontoon.fi-verkkopalvelua saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää palvelua tai sen osia ilman Metsähallituksen kirjallista lupaa. Palvelun kaikki oikeudet, tekijänoikeudet mukaan lukien, kuuluvat Metsähallitukselle ja/tai sen yhteistyökumppaneille. Käyttäjällä ei ole ilman etukäteen saatua kirjallista suostumusta oikeutta levittää, julkaista, kääntää tai muuttaa asiakirjoja tai aineistoa taikka luovuttaa niitä jonkin kolmannen osapuolen käyttöön.

Luontoon.fi-verkkopalvelun sivuja tai osia niistä saa tulostaa käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten.

Evästeiden käyttö

Luontoon.fi-verkkopalvelussa käytetään evästeitä, joista osa liittyy verkkopalvelun toiminnallisuuksiin ja osa verkkopalvelun käytön mittaamiseen ja tilastointiin. Selaimen asetuksista käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton tai poistaa selaimeensa tallentuneet evästeet.Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa.

Palvelun ylläpitäminen ja vahingonkorvausvelvollisuus

Metsähallitus pyrkii ylläpitämään Luontoon.fi-verkkopalvelussaan mahdollisimman virheetöntä ja korkeatasoista tietoa, mutta ei anna takuita sivujensa virheettömyydestä tai sisällöstä. Metsähallituksella on oikeus parantaa ja muuttaa palvelun sisältöä ja rakennetta.

Metsähallitus ei vastaa palvelun jatkuvasta saatavuudesta eikä takaa, että palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi. Metsähallitus ei vastaa virheellisen sisällön tai teknisten vikojen tai huoltotöiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

Metsähallituksella on oikeus muuttaa ohjelmistoja, tietokantaa, laitteistoa ja muita palvelun osia. Metsähallituksella on milloin tahansa oikeus ottaa palvelu tai sen osa tilapäisesti tai kokonaan pois käytöstä.

Muiden tuottamat aineistot

Metsähallitus ei vastaa Luontoon.fi-verkkopalvelunsa kautta saavutettavien muiden verkkopalvelujen sisällöstä tai toiminnasta miltään osin. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy, että sivut eivät enää ole Metsähallituksen hallinnassa eikä Metsähallituksella ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sisältöön. Luontoon.fi:n ulkopuolisen linkin sisältyminen palveluun ei viittaa siihen, että Metsähallitus millään lailla mainostaisi kyseisiä sivuja tai palveluita.

Sovellettava laki

Palvelun käyttämiseen ja käyttöehtojen tulkintaan sovelletaan Suomen lakia. Sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Käyttöehtojen voimaantulo ja muuttaminen

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan päivityshetkestä (verkkosivussa alimpana) ja ovat voimassa toistaiseksi. Metsähallituksella on oikeus muuttaa käyttöehtoja, ja uudet käyttöehdot tulevat voimaan niiden verkkopalvelussa julkaisemisen ajankohtana.

Päivitetty 17.5.2018