Tave-Lappi, Aanaar, Aanaarjäävri Naturakuávlu,
Aanaar vandârdemkuávlu, Vääččir meccikuávlu

Aanaarjävri lii vuájuttâhjävri Tave-Säämist. Páiháliih ulmuuh kevttih Aanaarjäävrist oovtkiärdánávt noomâ ”Jävri”. ”Lah-uv iällám jäävri alne”, lii táválâš koččâmâš uápis ulmui kooskâ. Veikkâ Anarist láá čyeđeh eres-uv jäävrih, te puohah tietih, mon jäävrist lii saahâ. Aanaarjävri lii nuuvt čielgâsávt eres jaavrij paijeel.

Rijjâääigi jottee puáhtá jotteeđ jäävri alne peivimaađhijd, mut jis äigi já haalu lii, te jäävri alne puáhtá leđe veikkâ ubâ keesi, ige tallegin kiergân eelliđ jyehi saajeest. Aanaarjäävrist kávnojeh miällum várás enâduvah nuuvt luudijn ko kyelipiivdost-uv movtijdum ulmuid. Aanaarjäävri vijđodâh lii 1 084 neljihâškilomeetterid já tot lii Suomâ kuálmádin stuárráámus jävri.

Aanaarjävri luáštá Paččvei mield Barentsmeerâ Varjâvuonân. Jäävri čäsuáivi lii sudes čääsi ääigi suullân 119 meetterid merâtääsi paajaabeln. Jäävri čäcitääsi heiviittâlloo Paččveist Ruošâpiäláin vyeimilájádâssâin, mii lii Tiäbđookiävŋást. Cuáhásumos muddoost jävri lii vyesimáánu aalgâbeln, ko jäävrist lii vala jieŋâ. Talle ton čäcitääsi lii suullân 1,5 meetter vyeliláá ko keessiv. Ko jieŋah suddeh vyesi-kesimáánust, te čäsuáivi paijaan jotelávt kesiääigi alodâhân. Čaasij alne jottee ij talle veltihánnáá huámmáš ollágin heiviittâllâm. 

Kuávlu tipšo: Meccihaldâttâs, Laapi luándupalvâlusah (suomâkielân) (Lapin luontopalvelut).

Taan siijđo čujottâs lii aanaar.lundui.fi/aanaarjaavricacikiainuh.

Kieđâst kietâpuhelin, kost uáinoo Retkikartta.fi. Tot leehâst Aanaar vandârdemkuávlu kártá Retkikartta.fi:st (suomâkielân).

Retkikartta lii Meccihaldâttâs mávsuttes web-kárttápalvâlus, mast puáhtá uuccâđ čuosâttuvâid, valjiđ kárttátaasijd já printtiđ káártáid.

 

Čuosâttuvvah aldasijn

Aanaar vandârdemkuávlu