Ryettikuoškâ, láigukámppá

Jiešráđálii vandârdeijee laiguuttemčuosâttâh meccikuávlust, kost iä lah merkkejum pálgáh. 1900-lovo algâiveluuvij ääigi huksejum, hiirsâin rahtum stuorrâ kollekámppá – Ryettikuoškâ Kuldal – lii Avveeljuuvâ taavaa riddoost, suullân 3 km Čuđejuuvâ njäälmist vyeliviirdán. Cuávis čääsi ääigi juuvâ puáhtá mokseđ kuoškâuáivuš peht kälimáin. Siämmáá rakânâsâst 6 ulmuu ävđintupe. Šiljopirrâsist olgohiivsig, liider, rááju, tulâstâllâmsaje já lukkâdum huolâttâstupe.

Sajadâh

Tave-Lappi, Aanaar, Pänituoddâr meccikuávlu

Tuve koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 30.2459' lon: 26° 55.7083'  ETRS-TM35FIN: N: 7599070 E: 497074

Tupe lii Avveeljuuvâ taveriddoost, suullân 3 km Čuđejuvnjäälmist nuortâs.

Retkikartta.fi (suomâkielân)
Pänituoddâr meccikuávlu káártáh

Hadde

40 € / ijjâ (sis 10% álv), ijjâ lii 14:00–12:00. Káámpá puáhtá väridiđ njuhčâ-roovvâdmáánust. 

Čovduuh

Čovduid puáhtá viežžâđ čuávuváin soojijn
Avveel palvâlemčuággá kulen
Suáluičielgi viežžâmloovást
Kiilopää viežžâmloovást
Taksi Vuotso/JJR Pehkonen Oy:st puh. 044 2432449, 044 2422967 (Suáđigil, suáiti muuneeld).

Čovdui viežžâmsaje kulen finnee čovduu mäksimkuuitâ já reekkig/väridemtupenanodem vuástá.

Täärhist ovdil máátkán vyelgim, et kuás čovduu viežžâmsaje lii áávus. Áávusorroomaaigij ulguubeln čovduu puáhtá viežžâđ soppum mield meid čoovdâloovást puoh čovdui viežžâmsoojijn. Jis tuu aaigân lii viežžâđ čovduu áávusorroomaaigij maŋa, vääldi ohtâvuođâ čovduu viežžâmsajan 3-5 argâpeeivi ovdil čovduu viežžâmpeeivi.

Suáluičielgist tâi Kiilopääst viežâdijn čovduu viežžâmravvuid finnee Urho Kekkos aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlusâst. Vääldi ohtâvuođâ äššigâspalvâlusân 3-5 argâpeeivi ovdil čovduu viežžâm (ukpuisto@metsa.fi, 020 6397200).

Čovduu puáhtá macâttiđ čovdui mon peri viežžâmsajan. 

Reiskääpih

Kamina, kaasuhellá, čuovviittâssân kinttâl, kerdiseeŋgâin madreseh, kuádáh já lovduuh, olgohiivsig, ij sävni. Čääci juuvâst.
Huámmáš, et tuve lieggânem váldá ääigi.

Huámášutmeh

Elleeh láá tirvápuáttim tupán. Siämmáá táálust lii ävđintupe.

Avveeljuuvâ Kuldalist lii mätki Ryettikuoškân Avveeljuuvâ taavaa rido čuávumáin suullân 11 km. Kuldalân jotá Pahaojast 12 km merkkejum kesikiäinu. Avveeljuuvâ já Suátijuuvâ paijeel láá hiäŋgušaldeh. Tuve kuuvl piäsá meid miälun
Ryettikuoškâ puáhtá rasdaldittiđ cuáhás äigin kuoškuáivušist váruvávt käälin.

Pasâttâshuolâttâs

Tuuveest láá pasâttâsliteh, mut vandârdeijeeh avžuuttuvvojeh pyehtiđ ruskijdis meddâl meeccist. Luuvâ lase ruskâttis vaandârdmist.

Huolâttâsâst västideijee

Meccihaldâttâs, Luándupalvâlusah.
Lasetiäđuh Urho Kekkonen aalmuglâšmeeci äššigâspalvâlmist, puh. 0206 39 7200, Avveel palvâlemčyegis, puh. 0206 39 7701, já Paje-Laapi luándukuávdáš Siida, puh. 0206 39 7740.