Mahlad, láigukámppá

Láigukámppá (suomâkielân), 5 olmožid. Sävni lii sierâ.

Väärridmeh

Kámppá lii uáivildum vuosâsajasávt kuávlu luándumađhâšemirâtteijei kiävtun. Taan tiet eres ulmuuh pyehtih väritiđ tom 1.3. rääjist, jo-uv Avveel palvâlemčuággást, puh. 0206 39 7701) tâi luándukuávdáš Siidast (Inarintie 46, 99870 Aanaar, puh. 0206 39 7740). Väridemiävtuh Mahlad láigukáámpán (suomâkielân). Keejâ čovdui viežžâmsoojijd.

Räjikosáttuv oovdiš kocceemtupe, mii lii Aanaarjäävri stuárráámus suolluu Mahlad taavaapiäláá uccâ suollust. Kámppá lii rahtum jurbâ hiirsâin já heivee pirrâihásâš kiävtun.

Sajadâh já almoskuvvim

Tave-Lappi, Aanaar, Aanaar vandârdemkuávlu, Aanaarjävri
Káámpán lii kärbismätki Viäskoonjaargâst 10 km já tälviv moottorkiälháin Avelist 23 km.

Tuve koordinaateh: Euref-Fin (~ WGS84) lat: 68° 51.9640' lon: 27° 32.5977'  ETRS-TM35FIN: N: 7639524 E: 521860

Suollust iä lah eres tuuvááh. Aldemuš sijdâ lii Avveel 23 km keččin, mast láá puoh vuáđupalvâlusah. 

Tupe lii Aanaarjáávri Vijmáásuolluu tavenuorttâriddoost Káhkusuolluu maadânuorttâriddoost.
Retkikartta.fi (suomâkielân)

Hadde

Hadde 100 € / ijjâ tâi 700 € / okko (sis 10% álv)

Čovduuh

Čovduid puáhtá viežžâđ Avveel palvâlemčuággást tâi Paje-Laapi luándukuávdáš Siidast máksukuuitâ vuástá. Čoovdâ macâttuvvoo siämmáá sajan.

Reiskääpih

Lieggiimân muorâuvnâ, lasseen ryevditäkki, kaasuhellá já -jieŋâskäppi. Čuovânâssân piäiváškennočuovah já tuuveest levâttemnáál seeŋgah. Juuhâmčääci puáhtá väldiđ jäävrist já sävni, mast lii kárvudâttâmviste. Riddoost lii šiev ruggâ já riäidoid kulá vala kyele suovâstemlitte. Ij almolâš vuojademriddo.

Tuuveest láá pasâttâsliteh, mut avžuuttuvvoo, et máđháliih pyehtih pasâttâsâidis hamânij ekočuággáid, moh láá Aanaar markkân já Viäskoonjaargâ hamânijn. Luuvâ lase ruskâttis vaandârdmist.

Huámášutmeh

Kámppáást 3 km keččin jotá Aanaar–Avveel -moottorkiälkkákiäinu. Kärbisuáli jotá Mahlad já Pecsuolluu kooskâ suullân 0,5 km keččin tuuveest. Riddoost lii ruggâ já riidon puáhtá laddiđ stuárráábáin-uv kárbáin.

Tupán ij uážu pyehtiđ jiellâhelleid.

Huolâttâsâst västideijee

Meccihaldâttâs, Laapi Luándupalvâlusah.
Lasetiäđuh Avveel palvâlemčyegis, puh. 0206 39 7701, já Paje-Laapi luándukuávdáš Siida, puh. 0206 39 7740.