Aanaar kiäinuh

Mij avžuuttep Aanaar vandârdemkuávlust

Juvduu iästuttes päälgis. Kove: Tuija KangasniemiJuvduu iästuttes päälgis, 500 m/sunde

Vandârdem Iästuttes láávu Parkkisajeh

Pirrâ ive, jotteemäigi 1 tme

Pärniperruid pyereest hiäivulâš iästuttes päälgis lii Juvduu pálgá uási. 

Vyelgimsajeh: Kittâl maađij piällást orroo parkkisaje, suulân 2,5 km Aanaar markkânist.

Kove: Tuija KangasniemiJuvduu päälgis, 5,8 km rieggeekiäinu

Vandârdem Iästuttes láávu Koškehiivsigeh Parkkisajeh

Pirrâ ive, jotteemäigi 4 tme

Älkkees peivimokkemätkičuosâttâh, kiäinu lii uásild iästuttes.

Vyelgimsajeh: Kittâl maađij piällást orroo parkkisaje, suulân 2,5 km Aanaar markkânist.

Juvduu pálgá kiäinukuvvim.

Kove: Timo KukkoPiälppáájäävri meccikirho päälgis, 5 km/sunde

Vandârdem Peivetupe Láávu Koškehiivsigeh Uáinámušâi já uáinusij keččâm Parkkisajeh

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 6 tme
Koskâvaigâdis kiäinu, pálgá alne láá keeđgih já muorâi veedih.

Vyelgimsajeh: 3 km keččin Paje-Säämi luándukuávdáást, Sarviniementie parkkisaajeest. 

Piälppáájäävri meccikirho pálgá kiäinukuvvim.

 

Eres pálgáh

Kove: Tuija KangasniemiPieggâjäävri kiäinu, 1,5 km/sunde

Vandârdem Láávu Koškehiivsigeh Parkkisajeh

Pirrâ ive, jotteemäigi 1 tme
Pieggâjävri lii suotâs mokkemätkičuosâttâh perruid.

Vyelgimsajeh: Pieggâuáivááh-tuoddâr parkkisaajeest suulân 9 km keččin Aanaar markkânist.

Luuvâ pálgá kiäinukuvvim.

 

Kove: Tuija KangasniemiViiđâ aaicâ luándupäälgis, 2,5km

Pirrâ ive, jotteemäigi 8 tme

Vättee kiäinu, mii ij lah merkkejum, peic mecciluándust já kuávlu historjást muštâleijee 11 ruossâd oceh GPS-piergâs já koordinaatijd keevtin.

Vyelgimsajeh: Rovajärventie keejist (Rovajärventie 765, 99870 Aanaar) orroo parkkisaje.

Uáppásm pálgá tieđettemčáállusân (Pdf 5,9Mt) (www.luontoliitto.fi, suomâkielân)

Kiäinukuvvim.
 

Kove: Tuija KangasniemiRuávijävri - Ocomâš -kiäinu, 3 km teikâ 10 km/sunde

Vandârdem Peivetupe Koškehiivsigeh Parkkisajeh

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 5 tme
Kiäinu lii vättee tuoddârân kuárŋum tiet. Määđhi puáhtá juátkiđ meid Aanaar markkânân (9 km) teikâ Rivdulân (10 km).

Vyelgimsajeh: Rovajärventie keejist suulân 10 km keččin Aanaar markkânist teikâ Nuoriso- ja luontomatkailukeskus Vasatokka, Angelintie 696, 99870 Aanaar.
Luuvâ pálgá kiäinukuvvim.

Kove: Tuija KangasniemiAanaar - Ocomâš -päälgis, 9 km/sunde

Vandârdem Peivetupe  Tulâstâllâmsaje Koškehiivsigeh Parkkisajeh

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 8 tme
Koskâvaigâdis kiäinu kuárŋum tiet.

Vyelgimsajeh: Aanaar markkânist Paje-Säämi luándukuávdáá puotâ. 

Luuvâ pálgá kiäinukuvvim.

 

 

Čuoigâmkiäinuh

Aanaar aldakuávlu vandârdemčuoigâmlätteeh láá oornigist kuovâmáánu pelimuddoost cuáŋuimáánu loopân. Čuoigâmlätteid hoittájeh ohtii teikâ kuohtii ohhoost. Kiđđâtäälvi čuoigâmseesooŋ kukkodâh lii kiddâ muotâtiilijn. Täärhist čuoigâmlättei tile äigikyevdil-siidost (suomâkielân).

Kove: Tuija KangasniemiJuvduujuuvâ čuoigâmkiäinu, 9 km

Čuoigâm Peivetupe  Tulâstâllâmsaje Koškehiivsigeh Parkkisajeh

Luándulättee táválâš čuoigâm várás. 

Vyelgimsajeh: Kiäinu álgá Paje-Laapi luándukuávdáá šiljoost.

Täärhist čuoigâmlättei tile äigikyevdil-siidost (suomâkielân).

Luuvâ Juvduujuuvâ čuoigâmkiäinukuvvim.

 

 

Kove: Timo Kukko

Aanaar - Ocomâš -čuoigâmkiäinu, 19 km

Čuoigâm Peivetupe Koškehiivsigeh Parkkisajeh

Luándulättee táválâš čuoigâm várás. 

Vyelgimsajeh: Aanaar markkânist Paje-Säämi luándukuávdáá puotâ.

Täärhist čuoigâmlättei tile äigikyevdil-siidost (suomâkielân).

Luuvâ Ocomâš čuoigâmkiäinukuvvim. 

 

 

Kove: Pasi NivasaloAanaar - Piälppáájäävri meccikirkko -čuoigâmkiäinu, 19,5 km

Čuoigâm Peivetupe  Tulâstâllâmsaje Koškehiivsigeh Parkkisajeh

Luándulättee táválâš čuoigâm várás.

Vyelgimsajeh: Kiäinu álgá Paje-Laapi luándukuávdáá šiljoost.

Täärhist čuoigâmlättei tile äigikyevdil-siidost (suomâkielân).

Luuvâ Piälppáájäävri čuoigâmkiäinukuvvim.

Kove: Tuija KangasniemiJuvduuvääri čuoigâmstadion 3 / 5 / 10 km

Stadionist vyelgih tuossum 3 já 5 kilomeetter lätteeh sehe 10 kilomeetter tuosâhánnáá lättee. Lätteeh láá kišto- já tekniiklätteeh já tain láá čuoigâm ereslasseen SM-kištoh ive 1999.

Vylegimsajeh: Kisatie 1, 99870 Aanaar
Juvduuvääri čuoigâmstadion lii Aanaar markkânist, suullân kilomeetter keččin kuávdáást Kittiâlmaađij pellâst.

Huámášutmeh: Kuávlu tipšo Ynarin Yritys ry

 

Meccipyerástâllâm

Kove: Tuija KangasniemiPuáris Menišjäävrimaađij meccipyeráinvyeikim-kiäinu, 55 km

Tuolmâmpyeráin jotteem
Kesieennâm ääigi, 1 - 2 piäiván

Vyelgimsajeh: Aanaar markkânist, Kittâl maađij (955). Čujottâs: Kittiläntie 37, 99870  Aanaar

Kiäinu piällást iä lah palvâlusah.
Luuvâ lase Menišjäävri puáris luoddâvuáđust.

 

Miällumkiäinuh

Kove: Olli VainioAanaarjäävri kiäinumuulsâiävtuh

Miällum  Peivetupe  Tulâstâllâmsaje Láávu Parkkisajeh

Peeivist maaŋgâ piäiván.

Vuolgâsaijeen Aanaar kyelihaammân, čujottâs: Kalasatamantie, Aanaar.

Luuvâ Aanaarjävri miälloid valmâš kiäinuiävtuttâsah já Aanaar kuávlu čäcijotteemkiäinuh.

 

 

Moottorkiälkkámaađijjeh

Kove: Aimo LeppäkangasMoottorkiälháin vyeijim Aanaarjäävri alne 

Tälviv Aanaarjäävri alne joteh almolávt moottorkiälháin, ko kooskah láá kuheh já jieŋâ killáá suulân juovlâmáánust vyesimáánu räi.
Merkkejum moottorkiälkkákiäinuh láá Aanaarjäävri jieŋâ mield Njellimân, Čevetjáávrán já Avelân.
 
Metsähallitus 2014

Oovtâstpargoirâttâsah

Aanaar vandârdemkuávlu oovtâstpargoirâttâsah uárnejeh maaŋgâpiälásijd luánduaktivitetijd jyehi iveääigi já fäälih ollâtásásijd ijjâdemsoojijd.

Kove: Seppo Leinonen

Luándusuojâlemkuávluin pennuid kalga toollâd kiddâ.