Lemmee kiäinuh

3.3.2021
Koronavirus keežild luándust-uv lii tergâd toollâđ torvokooskâid já čuávvuđ eromâš kietâhygienia om. tuuvijn, tulâstâllâmsoojijn já hiivsigist ellimij maŋa. Meccihaldâttâs miärádâs já ravvuuh peividuvvojeh, ko almolâš koronaravvuuh šaddeh tärhibin. Keejâ lasetiäđuid já čuávu mii ravvuid (suomâkielân).

 

Mij avžuuttep Lemmee kuávlust


Lemmee luándupäälgis, 4,5 km,  mokkekiäinu

      

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 2 h.  Hiäivulâš peivimokkečuosâttâhhân. 
Vuolgâsaje: Meccihaldâttâs Parkkisaje Njurgoiluovtâ siijdâst.
Lemmee luándupálgá kiäinukuvvim

Lemmee Kollekiäinu, 25 km, mokkekiäinu 

        

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 2-3 pirrâmpeeivi.   

Vuolgâsaje: Kollehaammân tâi muulsâiävtulávt Njurgoiluohtâ, kuás vistig kalga väzziđ juhâpiällá mield Kollehamânân. 
Taam mokkekiäinu puáhtá ovtâstittiđ Njurgoiluohtâ – Rovâdâsjävri – Kollehaammân -kiäinun, 22 km / sunde tâi lavkkiđ moonnâm- tâi / já maccâmmääđhist juhâkárbá sáátun.

Lemmee Kollekiäinu kiäinukuvvim

Eres kiäinuh 

Sallâvääri päälgis, 6 km/sunde

      

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 4 h  

Parkkisaje Riemâšjuuvâst Aanaar – Kittâl-maađij piällást, čujottâs: Kittiläntie 7432, Aanaar.

Kiäinukuvvim

Juuvâkiellâs mokke, 16 km, mokkekiäinu

      

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 8-9 h.  

Vuolgâsaje: Meccihaldâttâs parkkisaje Njurgoiluovtâst
Juuvâkiellâs kiäinu puáhtá älkkeht ovtâstittiđ eres Lemmee aalmuglâšmeeci kiäinuid.

Kiäinučielgiittâs

Juhâpiällá vandârdemkiäinu, Njurgoiluohtâ – Rovâdâsjävri – Kollehaammân, 22 km/sunde

          

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 8-10 h /sunde.   
Vuolgâsaje: Meccihaldâttâs Parkkisaje Njurgoiluovtâ siijdâst.

Juhâpiällá vandârdemkiäinu kiäinukuvvim

Rovâdâsjävri – Suohpašávži Kuldal - Kollehaammân – Rovâdâsjävri, 26,5 km, mokkekiäinu 

          

Kesieennâm ääigi, jotteemäigi 2 pirrâmpeeivi.

Vuolgâsaje: Rovâdâsjävri
Vandârdemkiäinu kuus puáhtá moonnâđ Njurgoiluovtâst vuárukärbissáttoin teikâ vääzin juhâpiällá kiäinu mield.

Kiäinučielgiittâs

Čuoigâmkiäinuh

Juuvâkiellâs čuoigâmkiäinu, 8 km/ sunde

     

Čuoigâmäigi 4-6 h

Kiälháin vuoijum merkkiihánnáá huolâttâskiäinu, táválávt uáinoo pyereest enâduvâst.
Vuolgâsaje: Meccihaldâttâs parkkisaje Njurgoiluovtâst

Kiäinučielgiittâs

Njurgoiluohtâ – Suohpašávži, 27,5 km, čuoigâmkiäinu

         

Čuoigâmäigi 2-3 pirrâmpeeivi / sunde

Lemmei merkkejuvvoo tälviv uásild juuvâ jieŋâ alne já uásild juhâpiällást jottee huolâttâskiäinu, mon mield puáhtá meid čuoigâđ. Kiäinu ij huolâttuvvoo. 
Vuolgâsaje: Njurgoiluohtâ

Kiäinučielgiittâs

Lemmee miällumkiäinuh, Njurgoiluohtâ - Kollehaammân, 20 km tâi Njurgoiluohtâ – Solojävri, 40 km/sunde

         

Miällum ääigi, 2 - 3 piäiván

Vuolgâsaje: Njurgoiluovtâ sijdâ, Sieptâgâšaajâ almos kärbisruggâ, čujottâs: Lemmenjoentie 970, Aanaar.

Kiäinukuvvim