Toolâ jielâhâd kiddâ – Tij leppeđ jielâhijnâd kyessin iärrásij pääihist

Piirroskuva. Ison männyn juurella on poro vasoineen.

Pennuu kalga iänáážin toollâđ kiddâ puoh eres soojijn eereeb jieijâs šiljoost já penuvkaardijn. Luándusuojâlemkuávluin jielâheh ferttejeh leđe ain kiddâ. Tuše puásui- já pivdopennuuh sehe virgepargoin pennuuh uážžuh leđe pargostis läbžittáá.

Ane huolâ, ete pennud ij luovâsm

  • Luovâs pennuuh pyehtih tovâttiđ vaahâg elleid já hettiđ ovdâmerkkân pessim kovŋiimáin eeni, koskâldutmáin läällim teikkâ čiivgâi huolâttem.
  • Ane huolâ, ete tuu pivdopeenuv ij suorgâttâl poccuid teikkâ peesâ puásuiaaiđij siisâ ijge toovvât hemâdâs eres elleidgin.
  • Iäigád lii ain sajanmáksukenigâs jiellâh tovâttem vahâgijn. Ovdâmerkkân poccuid šoddâm vahâgeh pyehtih leđe huámášittee stuárráh. Pyeremus vyehi vahâgij estim várás lii nuávdittiđ pennui kiddâtolâmân kyeskee lahâasâttem (suomâkielân, paliskunnat.fi).
  • Pivdopennuu škovliimân tun tarbâšah eennâmiäigád love. 

Ele aldan poccuid pennuin

  • Puásui ana pennuu piätuellen já pala tast. Peenuv puáhtá vaibâdiđ poccuu já joba koddeđ poccuu.
  • Luovâs peenuv puáhtá pieđgiđ iälu teikkâ vyejettiđ tom puástu kuáttumenâmáid já toovvât puásuipargeid paijeelmiärálii pargo já koloid. 
  • Peenuv puáhtá suorgâttiđ kyeddee niŋálâs poccuu toovvâtmáin tom ete puásui riäštoo já vyesi jáámá, veikkâ peenuv ličij tuše movtáskâm poccuin.

Ane huolâ meid pennud pyereestvajemist

  • Luovâs peessâm peenuv puáhtá lappuđ vieres pirrâsist, koččâđ jieŋáid teikkâ mudoi vahaduđ. 
  • Uđđâ pirrâsist sijvuus-uv peenuv puáhtá toimâđ eresnáál ko táválávt já toovvât stuorrâ päärti.

Uápásmuu Oorniglaavâ (suomâkielân, finlex.fi), Miäcástemlaavâ (suomâkielân, finlex.fi)Puásuituálulaavâ (suomâkielân, finlex.fi) asâttâssáid.

Lasetiäđuh