Äššigâšpalvâlem já ravvim

Oovtâstpargopeelij faallâm palvâlusah Njellim kuávlust

Irâttâsah tâi eres oovtâstpargotááhuh fäälih palvâlusâid Njellim kuávlust. Tain lii oovtâstpargosopâmuš Meccihaldâttâssáin, já toh olášuteh killájeijee luándumađhâšem vuáđujurduid.telij- já tuuvái faallâm, čuákkimpalvâlusah

Purâdem, mälistem já evvisij haahâm

Kähvivisteh, ravâdâsviäsuh já puuvdah

 • Erähotelli Nellim ohtâvuođâst lii kähviviste-raavâdviäsu. Mudoi aldemuuh kähvivisteh, raavâdviäsuh já käävpih láá Avelist.

Tulâstâllâmsajeh

 • Njellim vuojâttemrääni kulen lii tipšum tulâstâllâmsaje, mon ohtâvuođâst lii pelikuáti.
 • Aanaarjäävrist láá maŋgâ tipšum tulâstâllâmsaje já ävđintuve. Njellimist aldemustáá lii Speinjaargâ kárbáinjotteemtoorjâsaje já kuáti, mon kuuvl lii mätki suullân vittâ kilomeetter.
 • Meccipuáluváruttâs ääigi ávustuulâ cokkiittem lii kieldum.

Juuhâmčääci 

 • Kuávlu jaavrij, aijui já juuvâi čääsih láá táválávt juvâttetteeh, mut čádáduvvâi čaasij tääsi ij lah tutkum.
 • Aanaarjäävri čääsi aaibâs Njellim siijdâ aldasijn ij kannat kevttiđ juuhâmčääccin, mut kolgee čaasij čääsi puáhtá juuhâđ nuhtán.

Pasâttâshuolâttâs

 • Njellim kärbishamânist lii ekosaje laasâ, pááppár já meetaal várás.
 • Luuvâ lase roskettes vaandârdmist.

WC:h 

 • Vuojâttemrääni tulâstâllâmsaje ohtâvuođâst lii koškehiivsig.

Ijâstâllâm 

Teltastâllâm

 • Čuákkipaaihij ulgguubeln puáhtá rijjâ ijjâdiđ telttaast jyehiulmuu vuoigâdvuođáin.

Ävđintuveh já láigukámpáh

 • Njellim kuavlu ij lah äađintuveh teikkâ láigukámpáh.

Ijâstâllâm aassâmvavnust tâi -avdost

 • Ijjâsajepalvâlusah kávnojeh Njellimist, Avelist, Anarist já Suáluičielgist. Aldakuávlui irâtteijeeh fäälih ijjâsajepalvâlusâid (www.inarilapland.fi).
 • Lase aldakuávlui ijjâdemmáhđulâšvuođâin puáhtá koijâdâllâđ Aanaar kieldâ mađhâšeminfoost.

Lihâdemiästulij palvâlusah

 • Kuávlust iä lah palvâlusah lihâdemiästulij várás.

Kárbáin jottei eromâš palvâlusah

Väävlih

 • Aanaarjäävrist láá vävlimiärkkumeh, maid lii pyeri nuávdittiđ jäävri karguuvuođâ keežild.
 • Vaavlij almolâš jotteemčieŋŋâlvuotâ lii 1,8 meetterid. Motomijn kiäzáduvvâin já ridoi aldasijn jotteemčieŋŋâlvuotâ lii ohtâ meetter. Táválávt jävrikuávlu tuuvijd lii älkkee aldaniđ, mut tuuvij kuuvl iä jođe merkkejum virgáliih väävlih.
 • Aanaarjäävri kárbáinjotteemkáártán (nr 480) láá merkkejum kärbisjotolâhväävlih já čieŋŋâlvuotâkavreh.

Puáldimamnâsij faallâm

 • Aldemuuh puáldimamnâsij vyebdimsajeh láá Avelist.

Eres palvâlusah aldakuávluin

 • Aldemuuh käävpih, tiervâsvuotâkuávdáš já apteek láá Avelist.