Lemmee aalmuglâšmecci

Moottorkárbáin lihâdem Vandârdem Várdusij já uáinámušâi keččâm Luándupäälgis Retkihiihto Kuálástem Miällum já suuhâm Luándukuávdáš
Enâdâh Lemmee aalmuglâšmeeci Kaabi Joovnâ kiedi alne. Kove: Kirsi Ukkonen

Lemmeejuuvâ aalmuglâšmecciKolláás juhâvyemi joođeet tuu Sämieennâm vááimun. Lemmest peesah puigâ meeci já Laapi kole toobdon jo peivimohheest ko njuškiih uápisteijee stivrim juhâkárbás. Puávtáh uápásmuđ tovláá puásuiriggá Gáppe Jon táálun já kuávlu sämmilâš eellimvuáhán, ko uásilistah uápistum mookán. Suomâ stuárráámuu aalmuglâšmeecist puávtah meid vandârdiđ jieijâd raavhust merkkejum kiäinui ulguubeln.

Luándukuávdááš Siida Anarist tälviv. Kove: Pasi Nivasalo

Aššigâspalvâlus

Paje-Laapi luándukuávdáš Siida
Tel. 0206 39 7740
siida(at)metsa.fi
Avveel palvâlemčyegis
Tel. 0206 39 7702
ivalo(at)metsa.fi


Kuávlu tipšo Meccihaldâttâs, Laapi Luándupalvâlusah (Lapin luontopalvelut) čujottâs: Inarintie, 99870 Aanaar.