Aanaar historjá

Aanaar - ulmui já kulttuurij kuáhtámsaje

Aanaarjävri lii lamaš ulmui tááhustmerhâšittee kuávlu ovdâhistorjá rääjist. Aassâm pasâttâsah láá kavnum joba 9000ive tyehin. Puárásumos sämmilii aassâm lii tiäđui mield lamaš Aanaar kuávlustjo aldasááid 4000 ihheed tassaaš. Juvduuvandârdemkuávlust Uáđđivei riddoost láá lamaš tovlááh anarâšâitälvisiijdah 1400- já 1500-lovvoin. Tovláá sämisiijdâoornig ääigi sämmiliihassii taalvijd ohtsijn tälvisoojijn já värrejii kiäsán peerâkudij mieldkesikieddiijdsis.

Puáris riistah. Kove: Matti MelaAanaar kuávlust láá maaŋgah tovlááovdâristâlâš ääigi pase saajeeh, tegu Äijih já Ocomâš, sehe ristâlâš ääigimuštomeerhah, tegu Hävdieennâmsuolluuh já Piälppáájäävri meccikirkko.

Aanaar markkân lii jotteemkiäinui luoddiärustjá lii lamaš ain ulmui já kulttuurij kuáhtámsaje. Tobbeen iäránuššii játeivâdii nubijdis kuálásteijeeh, pajeulmuuh, luánduiäláttâsáigápuáđuihárjutteijeeh, kollekuáivooh, taaidâreh, tuájáreh, mađhâšemirâtteijeeh jávirgealmaah. Puohhááid aanaarlijd luándu lii eellimpiirâs já stuárráámus uásiáigápuáđuin lohtâs mahtnii luándun. Onnáá peeivi Anarist historjá lii ain-uvmieldi, já tobbeen kuáhtáá vala taan tuoddârij tuompiäláá Säämi já eellim, miimäddiláá lii jo áigáá tassaaš lappum. Anarist láá meiddei uáli čepis páiháliihtuájáreh já taaidâreh, kiäi pyevtittâssááid puáhtá uápásmuđ markkin puuvdâin jápaajijn.