Uđâsarkkâdâh

Back

Tälvi muttoo kiđđân

3/19/19

Škovlâlij čuoigâmluámuh láá jo moonnâm. Njuhčâmáánu lii jo pelimuddoost. Njuhčâmáánu-nomâttâs puátá tast, ko taan ääigi ivveest vuossâmuuh njuuvčah mäccih tavas oppeet varrim maŋa. Kiđđuv lii táválâš, ete iho lii korrâ puolâš, mutâ peiviv piäiváš jo lieggee. Moonnâm aaigijn koskâstuvvâi lii lamaš muotâpurgâ, mutâ muáddi piäiváás peivi-uv lii lamaš. Maaŋgâin soojijn lii čääci jieŋâ alne. 

Lemmee aalmuglâšmecci 12.2.2019. Kove: Aki Kangasniemi.

Koskoho 20.3. lii kiđđâpeeivijorgáldâh – tot lii puddâ, kuás piäiváš lii njuolgist peeivitäsideijee paajaabeln. Talle peivi já ijjâ láá suullân siämmáá kuheh eennâmpáálu jyehi uásist.  Tääbbin tavveen tot meerhâš tom, ete ittáá rääjist peeivih láá kuhebeh ko iijah. Mudoi-uv luándu muttoo jotelávt kiiđâ mield.

Aanaar kuávlu meecijn lii jo 60-90 cm muotâ. Tuoddâreh láá páljáseh. Ucjuv kuávlust lii assaasub muotâloovdâ ko Aanaar kuávlust. Tobbeen-uv tuoddârij alne ij lah ennuv muotâ, mutâ jieŋâ sáttá leđe. Vyellin muotâ lii vist eenâb.

Aanaar já Ucjuv jaavrij sehe juuvâi alne lii čääci kiäinui ulguubeln. Purâttâhrääigih láá aainâs-uv uccâ jaavrij alne. 
 

Tain kuuvijn lii siämmáá saje kuovâmáánust. Kuvviim kooskâst lii lamaš suulân kyehti oho. Návt jotelávt luándu muttoo.

Lemmee aalmuglâšmecci 28.2.2019. Kove: Aki Kangasniemi.

 

Lasetiäđuh