Pahaoja, ävđintupe

Kove: Nina Raasakka

Tijppâ

Ävđintupe (suomâkielân), 3 ulmuu

Sajadâh, káártáh já almoskuvvim

Laapi lääni, Aanaar kieldâ, Pänituoddâr meccikuávlu

Tupe lii Kuttoor maađijjist rátkojeijee Čuđejuuvâ mecciávdomaađij Pahaoja syergi keejist s. 500 m, Čuđejuuvâ nuorttâriddoost.

Pänituodâr - Suáluičielgi olgonlihâdemkárttá, 1:100 000
Topografisâš kárttá nr V443, 1:50 000

Retkikartta.fi

Pahaoja puáris kollekámppá.

Reiskääpih

Kaasuoommân já muvrâoommân, riicih, matrâseh, kuádáh já viiltih.

Huámášutmeh

Čääci váldoo juuvâst. Čuđejuuvâ paijeel mana šalde. Siämmáá táálust lii láigukámppá.

Pasâttâshuolâttâs

Tuuveest láá pasâttâsliteh, mut vandârdeijeeh avžuuttuvvojeh pyehtiđ ruskijdis meddâl meeccist.
Luuvâ lase ruskâttis vaandârdmist.

Huolâttâsâst västideijee

Meccihaldâttâs, Laapi Luándupalvâlusah.
Lasetiäđuh Avveel palvâlemčyegis, puh. 0206 39 7701, já Paje-Säämi luándukuávdš Sijdâ, puh. 0206 39 7740.