Uđâsarkkâdâh

Anarâškielâ kullui Luandukuávdáš Siidast

Luándukuávdáš Siidast Anarist kullui moonnâm ohhoost anarâškielâ eenâb ko táválávt. Tobbeen lâi moonnâm oho ääigi anarâškielâhárjuttellee Henna Tervaniemi Säämi máttááttâskuávdásist. Tervaniemi poorgâi maaŋgâlágánijd aašijd  Meccihaldâttâs luándukuávdáš Siidast. 
 
Paargon lijjii ovdâmerkkân uđđâsij jurgâlem sehe suomâkielâst anarâškielân jeđe pajekielâst anarâškiellân. Pajekielâst anarâškiellân jurgâlmist iššeen peesâi kevttiđ jurgâlemohjelm, mii jurgâl stuárámus uási teevstâst olmânáál.    
 
Pargon lijjii meiddei sometiäđáttâsâi čäällim já mainâspuudâ vuávám já jođettem Kielâpiervâl ja -piäju párnáid. Okko nuuvâi šievnáál vástupeeivi, ko kielâpiervâl párnááh pottii Siidan kuldâliđ mainâspuudâ Kieddikeeji ááhust já suu ustevijn.Tai lasseen Tervaniemi  uápásmui lundui.fi –sijđoid já uucij tobbeen saanijd, moin láá  láá maaŋgâlágáneh čäällimvyevih já jurgâlusah. 
Henna Tervaniemi muštâl, ete oho ääigi sun lii meiddei kiergânâm uápásmiđ mudoi-uv Meccihaldâttâs pargoid. 
 
- Lii lamaš kal mielâkiddiivâš uáiniđ moh eres ääših tääbbin láá pargon. Tággáár lii ovdâmerkkân uuđâs sämikielâ já -kulttuur tuárjumist, mon mun jurgâlijm anarâškiellân. Lam oppâm, ete Meccihaldâttâs tieđettemmateriaalist, uápistmijn, luuvijn já sopâmušâin lii ain stuárráb uási jurgâlum sämikielân já meiddei sosiaallâšmediast sämikielâ uáinoo ain eenâb.
 
Hárjuttâllâm stivrejeijee, eromâšvuovájeijee Kirsi Ukkonen Meccihaldâttâsâst iätá, ete lâi pyeri finniđ kielâhárjuttâllee Siidan. – Tervaniemi lii kal čeppi pargee já sárnu anarâškielâ jo viehâ pyereest. Sun lâi munjin stuorrâ iše kielâpargoin, ko kiergânij veikkâ maid. Meccihaldâttâsâst ja eromâšávt Siidast láá maaŋgâlágáneh sämikielâpargoh, te uáinám, ete mij pyehtip tuárud uáppei kielâoppâm já čäittiđ sijjân, ete maht kielâ taan organisaatiost kiävttoo. Mielâstist väldip uáppeid puátteevuođâst-uv.