Luándumohe vyelgimsaje

Lundui.fi addel äigikyevdilis tiäđuid aalmuglâšmeecij já eres Meccihaldâttâs vandârdemčuosâttuvâi palvâlusâin. Vaandârt já virkosmuu čuálččáás čuosattuvâin!

Uási kuávlukuvviittâsâin

lii tavekielân já uási
kuávlukuvviittâsâin
lii Nuõ´rttsaa´mi

Čuosattuvâi káártáh viermist

Staatâ kuálástemmáávsuh já –loveh

Eraluvat.fi

Uđđâseh

« Takaisin

Kiđđâtiervuođah Aannaar já Ucjuv kuávlust

4/11/18
Moonnâm ohoi ääigi Aanaar já Ucjuv kuávluin láá lamaš purgâšooŋah, mut meiddei piäiváš lii páštám.  Ennuv uđđâ muotâ lii pááccám eennâm oolâ veikkâ tot lii-uv tääl mooniiverdi teddum. Kiddâ lii kuittâg puátimin Paje-Laapin já čuovâ lassaan ubâ ääigi.   
 
Peeivipaašâ Paje-Laapist. Kove: Aimo Leppäkangas.
 
Muotâ lii Aanaar -Ucjuv kuávlust suullân 75-90 senttid.  Njäbbi ij lah val lamaš, te cuáŋuigin ij lah, pic lii muovlâ. 
 
Čaasij láá val jiäŋŋum já merkkejum kiäinui alne lii val torvolâš jotteeđ. Jieŋâkiäinui ulguubeln kalga mušteđ, ete virdesoojijn jieŋah láá hiäjušeh ijge tobbeen kannat jotteeđ. Kossuv já lusis muotâkeerdi tiet oškâstškuát. 
 
Kiđđâpeivi Menišjäävrist. Kove: Kirsi Ukkonen
 
Ucjuv, Čevetjäävri, Aanaar já Lemmee kuávlui roske-, hiivsig- já puáldimmuorâhuolâttâspargoh láá valmâšeh. Čuávuvâžžân pargo vyelni láá tuuvij tullâsoojij já kaasusojopoccei tärhistempargoh sehe suovâpoccei ruottimpargoh. Talle puoh lii valmâšin vandârdeijei várás já keesi puáhtá puáttiđ. 
 
Guivi-tuoddâr čokke. Kove: Aimo Leppäkangas.